Zpět na úvod

 

Obsah :

 

1. ZÁKLADNÍ DRUHY TVÁŘENÍ

 

2. VYBRANÉ TECHNOLOGIE OBJEMOVÉHO TVÁŘENÍ ZA TEPLA

2. 1.     DĚLENÍ POLOTOVARŮ

2. 2.     Ohřev polotovarů

2. 2. 1. OHŘÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

2. 3.     VOLNÉ KOVÁNÍ

2. 4.     ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ

2. 4. 1. ZÁSADY KONSTRUKCE VÝKOVKU

2. 4. 2. KOVÁNÍ NA BUCHARECH

2. 4. 3. ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ NA SVISLÝCH KLIKOVÝCH LISECH        

2. 4. 4. ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ NA VŘETENOVÝCH LISECH           

2. 4. 5. ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ NA HYDRAULICKÝCH LISECH      

2. 4. 6. ZÁPUSTKOVÉ MATERIÁLY

2. 4. 7. ZÁVĚREČNÉ OPERACE KOVÁNÍ

2. 5.     DALŠÍ ZPŮSOBY KOVÁNÍ

2. 5. 1. PŘÍČNÉ KLÍNOVÉ VÁLCOVÁNÍ

2. 5. 2. KOVÁNÍ NA KOVACÍCH VÁLCÍCH

2. 5. 3. ROTAČNÍ KOVÁNÍ

2. 6.     PROBLÉMY KOVÁNÍ SPECIÁLNÍCH SLITIN

 

3.         VYBRANÉ TECHNOLOGIE tváření za studena

3. 1.     POŽADAVKY NA MATERIÁLY

3. 2.     PĚCHOVÁNÍ

3. 3.     Protlačování kovů za studena

3. 3. 1. ROZDĚLENÍ A ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ PROCES PROTLAČOVÁNÍ

3. 3. 2. ZDĚROVÁNÍ PRŮTLAČNIC

 

4.         VYBRANÉ TECHNOLOGIE PLOŠNÉHO TVÁŘENÍ

4. 1.     PROCES STŘÍHÁNÍ PLECHU A JEHO PARAMETRY

4. 1. 1. DRUHY STŘÍHÁNÍ PLECHU

4. 2.     PROCES OHÝBÁNÍ PLECHU A JEHO PARAMETRY

4. 2. 1. ZPŮSOBY OHÝBÁNÍ PLECHU

4. 3.     TAŽENÍ PLECHU A JEHO PARAMETRY

4. 3. 1. Tažení rotačně symetrických výtažků

4. 3. 1. 1          Stanovení velikosti přístřihu

4. 3. 1. 2          Součinitel a stupeň tažení, počet tažných operací

4. 3. 1. 3          Použití přidržovače

4. 3. 1. 4          Poloměr hran nástroje

4. 3. 1. 5          Tažná mezera

4. 3. 1. 6          Tažná síla a práce

4. 3. 2. Tažení nerotačních výtažků

4. 3. 2. 1          Stanovení velikosti a tvaru přístřihu

4. 3. 2. 2          Tažná síla a práce

 

5.         PRÁŠKOVÁ METALURGIE

5. 1      Podstata práškové metalurgie

5. 2      Užití technologie práškové metalurgie

5. 2. 1  Výrobní postup technologie práškové metalurgie

5. 3      Výrobky práškové metalurgie

 

Literatura

ŘEŠENÉ Příklady Z TECHNOLOGIÍ STŘÍHÁNÍ, OHÝBÁNÍ, TAŽENÍ, PROTLAČOVÁNÍ, ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ