Zpět na obsah

 

OHÝBÁNÍ - příklady

 

1) Vypočítejte:            a) velikost odpružení u V-ohybu a U-ohybu

                                   b) maximální a minimální poloměr ohybu

 

ad a) Zadané parametry pro výpočet:

ocel  12 010.1:                                               R = 10 mm

Re =  205 MPa                                               t =   2,5 mm

Rm = 350MPa                                                b =  20 mm

E =   2,1 · 105 MPa                                        l =   50 mm

A50 = 30 %                                                     lm = 20 mm

 

Výpočet velikosti  úhlu odpružení: β

V-ohyb:                     → β = 0° 47’

 

U-ohyb:                       → β = 0° 38’

 

kde      β          [°]                    úhel odpružení

            l           [mm]                vzdálenost ohýbacích hran

            lm         [mm]                rameno ohybu             

E          [MPa]              modul pružnosti v tahu

Re        [MPa]              mez kluzu

k          [-]                   součinitel

            výpočet součinitele k: k = 1- x = 1 -0,475 = 0,525

               →        x = 0,475 (viz. Tab. 1)

 

Tabulka 1: Hodnoty koeficientu x ke stanovení posunutí neutrální vrstvy

R/t

0,10

0,25

0,50

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

x

0,32

0,35

0,38

0,42

0,445

0,47

0,475

0,478

0,48

0,483

0,486

 

ad b) Výpočet minimálního poloměru ohybu: Rmin

Minimální poloměr ohybu musí odpovídat tvárnosti materiálu, aby nedošlo ke vzniku trhlin na vnější tahové straně ohybu.

 

 

kde:     t……………........      [mm]                tloušťka ohýbaného materiálu

            …..      [mm]                mezní prodloužení

            c…………………      [-]                    koeficient, jehož hodnoty jsou pro:

           

            měkká ocel      c = 0,5 ÷ 0,6                          

            měkká mosaz   c = 0,3 ÷ 0,4                          

            měkká měď     c = 0,25

            hliník                c = 0,35

 

 

Výpočet maximálního poloměru ohybu:

Maximální poloměr ohybu je poloměr, při kterém v krajních vláknech na tahové straně dojde k trvalé deformaci.

 

 

 

2) Vypočítejte rozvinutou délku polotovaru dle obrázku a zadaných hodnot před ohýbáním.

 

Zadaná součást:

Zadané hodnoty:

R1 = R2 = R3 = 5 mm

L1 = 116 mm → 116 – 5 = 111mm

L2 = 100 mm

L3 = 75 mm

L4 = 20 mm

α = 90°

β1 = 60°, β2 = 60°

 

 

 

 

 

 

Určení posunutí neutrální vrstvy:   → x = 0,44 (viz. Tab. 1)

 

Výpočet zkrácené délky oblouku:

 

 

 

 

 

Výpočet výchozí délky polotovaru:

 

 

Závěr: Výchozí délka polotovaru stanovená výpočtem je  321 mm.