Zpět na obsah

 

PROTLAČOVÁNÍ  - příklady

 

Vypočítejte základní technologické parametry pro součástku vyráběnou technologií zpětného protlačování.

 

Zadaná součást:

Zadané hodnoty:

Materiál protlačku: ocel  11 320

Ø D = 42 mm

Ø d = 34 mm

H = 34 mm

h = 6 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdříve je nutné vypočítat objem protlačku a za použití podmínky konstantního objemu lze vypočíst objem polotovaru, ze kterého se bude zadaná součást zhotovovat.

V0 = VV + Vp = 21683 + 651 = 22334 mm3

 

Objem protlačku:  

Po protlačování je třeba zarovnat čelo protlačku, proto se k objemu protlačku připočte přídavek na zarovnání čela protlačku, který bývá (3 ÷ 5)% z objemu protlačku: Vv = 0,03 · Vp = 0,03 · 21683 = 650,49 = 651 mm3

 

Celkový objem protlačku odpovídá objemu polotovaru, který je dodáván ve formě tyčoviny. Zvolí se tyč o průměru Ø 40 mm, zvolený průměr se snadno vloží do dutiny nástroje. Z výše uvedené podmínky o konstantním objemu se vypočte výšku špalíku:

 

Polotovar bude mít následující rozměry: h0 = 18 mm, Ø D0 = 40 mm.

 

 

Funkční plocha nástroje:

Půdorysná plocha protlačku:

 

 

Výpočet deformačního přetvárného odporu materiálu:

 

Deformační přetvárný odpor materiálu se pro zpětné protlačování určí ze vztahu:

 

 

kde σp [MPa] přirozený přetvárný odpor, který je závislý na stupni deformace φ a jeho hodnoty lze odečíst z diagramu pro příslušné φ

 

Logaritmický stupeň deformace:  

 

Dovolený stupeň logaritmického přetvoření zpětného protlačování oceli je v rozmezí φ = (0,5÷ 1,4). Do daného intervalu vypočtená hodnota φ = 1,065 náleží, to znamená, že  součást lze zhotovit technologií zpětného protlačování v 1 operaci.

 

Výpočet protlačovací síly:                Fp = σd · Sp = 1388,700 · 907,920 = 1260828,504 N = 1260,8kN

 

Závěr: Velikost protlačovací síly u zpětného protlačování zadané součástky je Fp  = 1260,8 kN a 

            součást je zhotovitelná uvedenou technologií na 1 operaci.