Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Teorie tváření - přehled témat k SZZ

 
 1. Fyzikální podstata tvárné deformace.Tvařitelnost kovů a slitin, pojmy plasticita a tvařitelnost. Charakteristiky a ukazatele plasticity.

 2. Přetvárné odpory, vliv základních parametrů. Přetvárná práce a síla.

 3. Základy matematické teorie plasticity.Teorie malých pružně plastických deformací a teorie plastického toku

 4. Podmínky vzniku plastické deformace. Analýza procesu přetvoření. "Z" diagram stavu napjatosti. Zákony tváření

 5. Analytické a experimentálně-analytické metody řešení tvářecích procesů.

 6. Pěchování mezi rovnoběžnými rovinami, Siebelovo a Unksovovo řešení.

 7. Dopředné protlačování. Rozbor stavu napjatosti a přetvoření Alternativní řešení posouzení vlivu úhlu, tření a teplot.

 8. Zpětné protlačování. Rozbor stavu napjatosti a přetvoření podle Dippera. Alternativní vztahy podle řešení Sachse a Siebela.

 9. Zápustkové kování.  Metody  výpočtu podle Gubkina, Storoževa  a podle Tomlenova.

 10. Ohýbání tenkých prutů a širokých pásů.. Ohýbání se zpevněním. Zakružování

 11. Hluboké tažení, napjatost a přetvoření  v  1. a 2. operaci  s  vlivem  přidržovače. Výpočet tažných sil dle Sachse a Šofmana.

 12. Válcování a rovnání.  Teorie válcování plechů.

 13. Metoda přetvárných odporů. Teorie malých pružně-plastických deformací

 14. Stříhání, přesné stříhání. Napjatost při volném a uzavřeném střihu a při přesném stříhání.

   + důkladná znalost materiálové problematiky diplomové práce

Literatura:

 1. FOREJT,M.: Teorie tváření. FSI VUT Brno, Akad.nakl.CERM, listopad 2004, ISBN 80-214-2764-7. (Teorie tváření. FS VUT Brno,  duben 1992), skripta.

 2. FOREJT,M.: Teorie tváření. FS VUT Brno, skripta, duben 1992

 3. FOREJT,M.: Teorie tváření a nástroje. FS VUT Brno, 1991, skripta.

 4. STOROŽEV,M.V.-POPOV,J.A.: Teória tvárnenia kovov. Bratislava, ALFA / Praha, SNTL, 1978

 5. LANGE,K.: Handbook of Metal Forming. McGraw-Hill Book Comp. New York, London,  Hamburg, 1985, ISBN 0-07 036285-8

 6. MIELNIK,E.M.:  Metalworking Science and  Engineering. McGraw-Hill,Inc. New York, London, Hamburg 1991, pp 976, ISBN 0-07-041904-3

Zpracoval: Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.