Odbor technologie tváření kovů a plastů

   

 

Základní informace

Úvod

Historie odboru

Pracoviště a vybavení

Uplatnění absolventů

Studium

Informace o studiu

Rozvrhy

Studijní opory

Podklady pro cvičení

Skripta ke stažení

Témata DP a BP

Pokyny a vzory k DP a BP

Studium v zahraničí

Výuka v angličtině

Personální složení

Zaměstnanci

Doktorandi

Věda a výzkum

Řešené granty

Publikace

Akce, konference

Konference FORM

Akce, exkurze

Kurzy, semináře

Fotogalerie

Ostatní

Aktuálně

Kde nás najdete

Kniha návštěv

Rozcestník

 

Možnosti uplatnění absolventů

Znalosti, které v průběhu studia absolvent získá, mu vytváří všechny předpoklady k dobrému uplatní jak v provozních, tak i v technických funkcích, jakož i v projekci a konstrukci strojů a nástrojů, v útvarech technického rozvoje, technologického vývoje a výzkumu, přípravě a řízení výroby stejně tak jako v podnikatelských, výrobních, ale i nevýrobních sférách. Konkrétní možnosti vynikajícího uplatnění jsou především:

 • ve výrobním strojírenském a elektrotechnickém průmyslu

 • v různých oblastech soukromého podnikání

 • v zastoupení zahraničních firem

 • v managementu různých typů a úrovní

 • ve státní správě (odborné složky obecních úřadů apod.)

 • ve vědeckovýzkumné oblasti

 • v pedagogické činnosti na středních a i vysokých školách

 • v obchodních organizacích

 Možnosti vynikajícího uplatnění našich absolventů jsou dány především následujícími důvody:

 • Oživování a rozvoj průmyslových podniků se vyznačuje velkým zájmem především a kvalitní technology a konstruktéry, s odpovídajícími znalostmi výrobních postupů, konstrukce nástrojů a přípravků a jejich aplikacemi s využitím výpočetní techniky.

 • Podniky, které přebírají licenční výrobu a moderní know-how vyžadují pro jejich zavádění zvláště absolventy technologického zaměření.

 • V každém podniku je určitě využívána některá z technologií vyučovaných Ústavem strojírenské technologie. Tato skutečnost zajišťuje široké možnosti uplatnění absolventů na celém území České republiky.

 • Absolventi studia se vzhledem ke komplexnosti výuky velmi dobře osvědčují i v neprůmyslové sféře - v obchodní činnosti a managementu, jako zástupci renomovaných zahraničních firem, ve státní správě a samozřejmě i ve všech oblastech soukromého podnikání.