Odbor technologie tváření kovů a plastů

 

Výrobní stroje - přehled témat k SZZ

 
 1. Rozdělení tvářecích strojů, požadavky na stroje, technické a výkonové parametry strojů. Tuhost tvářecích strojů - vliv na ostatní parametry, měření tuhosti. Technické a výkonové parametry – zdvih, přestavování beranu, sevření.

 2. Hydraulické lisy - rozdělení, popis funkce strojů, druhy pohonu strojů, využití. Akumulátory hydraulických lisů - druhy, funkce, zhodnocení. Příslušenství hydraulických lisů - druhy čerpadel, rozvaděče, multiplikátor, píst, plunžr, kompensátory hydraulických rázů, pojistné a zpětné ventily, aj.

 3. Buchary - princip, rozdělení, práce bucharu, šabotová ztráta, použití strojů. Mechanické padací buchary - deskový, řemenový, lanový, řetězový. Pérový buchar, kompresorový buchar, kombinované buchary. Protiběžné buchary - druhy, funkce, zhodnocení.

 4. Mechanické lisy - rozdělení, schéma, popis, používané mechanismy pohonu. Pohony strojů - jedno- a vícestupňové, jednostranné a oboustranné.

 5. Klikový mechanismus - schéma, funkce, průběh síly, rychlosti, zrychlení a dráhy.

 6. Části mechanických lisů - stojany, berany, klikové hřídele, ojnice, spojky, brzdy, setrvačník, pojistky -  funkční, bezpečnostní a proti přetížení, systém ovládání strojů.

 7. Výstředníkové lisy - popis, schéma, využití, výstředníkový mechanismus pro změnu zdvihu.

 8. Lisy se spodním pohonem – princip, využití, výhody.

 9. Děrovací lisy - revolverové,  vysekávací lisy, niblovací lisy.

 10. Ohraňovací lisy – druhy, zvláštnosti, použití.

 11. Kovací lisy svislé a vodorovné – popis jednotlivých částí – stojan, beran, ojnice,  přestavování sevření.

 12. Kolenové lisy – princip, srovnání průběhu síly a rychlosti na beranu s klikovým lisem, použití.

 13. Třecí a vřetenové lisy – popis, funkce, průběh rychlosti beranu, dvou- a tříkotoučové stroje,  jde o buchar nebo lis?

 14. Stroje na zpracování plechu  - druhy nůžek, ohýbaček, zakružovaček, rovnaček. Schéma, popis.

 15. Kovací stroje - stroje pro rotační kování  ( redukovačky, GFM ), kovací válce, příčné klínové  válcování.

 16. Tvářecí automaty –  jednoráz, dvou- a víceráz, postupové automaty.

 17. NC stroje ve tváření - zhodnocení použití, druhy, požadavky.

   + důkladná znalost problematiky diplomové práce

Literatura:

 1. Novotný, K.: Výrobní stroje - část tváření, skripta VUT Brno

 2. Rudolf, B., Kopecký, M.: Tvářecí stroje, SNTL Praha, 1979

 3. Kováč, A., Jenkut, M. : Tvarniace stroje, ALFA Bratislava, 1978

 4. Hýsek, R. :  Katalog tvářecích strojů, SNTL  1980

 5. STUDIJNÍ  OPORY  na Internetu FSI

Zpracoval: Doc. Ing. Karel Novotný, CSc.