Vědecký profil

Ústav strojírenské technologie je zapojen do vědecko-výzkumné činnosti v rámci tuzemských i zahraničních výzkumných programů. Vědecké aktivity zahrnují základní i aplikovaný výzkum širokého spektra materiálů od kovových slitin a plastů po kompozitní materiály a technologie jejich zpracování. K řešení výzkumných úkolů má ústav řadu unikátních zařízení a přístrojů. Mnoho dílčích problémů se řeší interdisciplinárně ve spolupráci s jinými ústavy fakulty, zejména Ústavem materiálového inženýrství, Ústavem matematiky, Ústavem mechaniky těles a Ústavem konstruování. Dobrá je rovněž spolupráce s ostatními fakultami VUT a s univerzitami v České republice i v zahraničí. Ústav spolupracuje s řadou předních strojírenských firem a podílí se na řešení úkolů aplikačního výzkumu, servisu a odborném poradenství.

Oblast základního a aplikovaného výzkumu je dlouhodobě podporována projekty a granty MŠMT, GAČR, MPO, zahraničními projekty TEMPUS, COST i projekty z oblasti průmyslového výzkumu našich a zahraničních výrobních organizací.

Studenti se mohou zapojit do řešení projektů jednotlivých pracovišť při zpracování diplomových prací nebo i dlouhodobě během celé doby studia. Studenti doktorského studia mají možnost získat samostatné výzkumné projekty. Ústav podporuje realizaci zahraničních studijních pobytů a to zejména souvisejících s řešením doktorských prací.