VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Témata závěrečných prací

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Nabídka témat diplomových prací společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

Technologie

Název diplomové práce Garant v PBS Stručný popis Fakulta / Ústav
Výroba kompresoru malého proudového motoru Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. Technologičnost dílce, volba polotovaru
Návrh technologického postupu, volba strojů
Návrh nástrojové sestavy a volba strategie obrábění lopatek
Zpracování CNC programů se změřením na obrábění lopatek
Ověření technologického postupu a odladění zpracovaných CNC programů
Ústav strojírenské technologie
Automatizace a robotizace pracovišť Divize letecké techniky Ing. Robert Reininger Průzkum trhu a porovnání dostupných řešení automatizace a robotizace obráběcích center
Přezkoumání a vyhodnocení podmínek pro zástavbu automatizovaného centra do výrobní haly
Definice skupiny vyráběných dílců vhodných pro výrobu na automatizovaném obráběcím centru
Návrh vhodného technického řešení
Technicko-ekonomické porovnání navrženého řešení oproti standardnímu obráběcímu centru
Ústav strojírenské technologie

Konstrukce

Název diplomové práce Garant v PBS Stručný popis Fakulta / Ústav
Využití aditivní technologie při výrobě žárupevných součástí proudových motorů. Ing. Petr Ňuksa Využití kovové aditivní technologie pro výrobu žárupevných součástí proudových motorů a pomocných energetických jednotek Ústav strojírenské technologie 
Využití aditivní technologie při výrobě žárupevných součástí proudových motorů. Ing. Petr Ňuksa Výroba součásti proudového motoru z niklové superslitiny pomocí aditivní technologie SLM Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Tomáš Novotný
Ředitel lidských zdrojů
T : +420 566 822 931 | M : +420 734 168 193 | E : novotny.t@pbsvb.cz
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s,
Vlkovská 279
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

 

Nabídka témat diplomových prací společnosti SCHAEFFLER, Závod Lanškroun a Závod Svitavy

Témata závěrečných prací

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavla Holubářová
pavla.holubarova@schaeffler.com

 

Bakalářské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Základy strojního inženýrství
Garant Téma
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Sinumerik 840D sl Operate při programování CNC obráběcích strojů
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Moderní trendy v CAD/CAM softwarech
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2019 při obrábění
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Návrh technologie výroby rotační součásti
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Studium řezných sil při obrábění a jejich měření
Ing. Milan Kalivoda Obrábění hlavy motoru z lokomotivy
Ing. Milan Kalivoda Obrábění hřídele z pohonu elektroautomobilu
Ing. Milan Kalivoda Obrábění součástí diferenciálu silničního vozidla
Ing. Milan Kalivoda Obrábění víka ložiska železničního vagonu
Ing. Milan Kalivoda Odstraňování ostřin při výrobě z plechu
Ing. Milan Kalivoda Použití dřeva u výrobků spotřebního průmyslu
Ing. Milan Kalivoda Výroba kabelových konektorů pro IC a EC rychlíkové soupravy
Ing. Milan Kalivoda Výroba kuchyňského nádobí z korozivzdorné ocele
Ing. Milan Kalivoda Výroba rozměrné plastové konzoly na 3D tiskárně
Ing. Milan Kalivoda Výroba šroubového spojení pro extrémní podmínky
Ing. Milan Kalivoda Výrobně-montážní proces pantografu tramvaje
Ing. Milan Kalivoda Využití laserových strojů v malých firmách
Ing. Tomáš Trčka Studium řezných sil při obrábění a jejich měření
Ing. Tomáš Trčka Hodnocení integrity povrchu po třískovém obrábění 
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování řezivosti vrtáků
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování řezivosti povlakovaných nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování řezivosti brousicích nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování moderních procesních kapalin při obrábění a tváření závitů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza nástrojových systémů pro výrobu drážek
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza řezných sil při frézování čelní frézou
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza současných technologií upichování a zapichování
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Modelování reálných povrchů po obrábění
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Moderní metody výroby implantátů technologiemi Rapid Prototyping
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Moderní povrchové úpravy nástrojů pro obrábění
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Moderní vrtací nástroje pro mikro-vrtání
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Možnosti eliminace použití řezných kapalin při obrábění
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění dlouhých válců
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů dokončovacími technologiemi
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění titanových slitin
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Optimalizace stavu zbytkové napjatosti u pružinových ocelí tvářených za studena
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Posouzení produktivity vrtání otvorů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Problematika kotevní a upevňovací techniky
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Soustružení pružinových ocelí
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Statistická analýza řezných sil v průběhu opotřebení nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Studium povrchové topografie deformačně zpevněných povrchů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Virtuální ověření linek pro výrobu stabilizátorů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroby závitů závitníky
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysokorychlostní frézování hliníkových slitin pro letecký průmysl
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Zpracování uhlíkových kompozitů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Obrobitelnost kobaltových slitin
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Freee CAd aplikace pro 3D tisk
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Technologie zpracování součástí ze slitin typu inconel
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Lepení PET-G 3D tištěných dílů
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Návrh technologie výroby strojního dílu
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Aplikace na 3D FDM tiskárnu
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Výroba funkčního náhradního dílu metodou FDM tisku
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. 3D FDM tiskárna
Ing. Karel Osička, Ph.D. Nástroje pro technologii soustružení
Ing. Karel Osička, Ph.D. Vliv příměsí dielektrika na parametry elektroerozivního obrábění
Ing. Karel Osička, Ph.D. Technologie ultrazvukového obrábění

 

Magisterské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výroba automobilových světel a technických svítidel (nově pod názvem: Moderní technologie osvětlovacích soustav)
Garant Téma
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Sinumerik 840D sl Operate při programování CNC obráběcích strojů
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Moderní trendy v CAD/CAM softwarech
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2019 při obrábění
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Návrh technologie výroby rotační součásti
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. Studium řezných sil při obrábění a jejich měření
Ing. Milan Kalivoda Design a ergonomie ručního nářadí
Ing. Milan Kalivoda Experimentální studie elektroerozivního obrábění speciálních materiálů pro letecký průmysl
Ing. Milan Kalivoda Těsnění hlavy s blokem motoru u motoru lokomotivy
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. Simulace obrábění pomocí MKP
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. Biokompozitní materiály a jejich vlastnosti
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. Technologie výroby kluzného oka
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. Výroba dílů s odlehčenou strukturou a topologickou optimalizací
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. Výroba kompozitních materiálů pomocí vakuové infuze
Ing. Jan Zouhar, Ph.D. 3D tisk kompozitních materiálů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování řezivosti vrtáků
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování řezivosti povlakovaných nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování řezivosti brousicích nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Testování moderních procesních kapalin při obrábění a tváření závitů
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Vliv vlhkosti materiálu na mechanické vlastnosti FDM tištěného dílu
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Lepení PET-G 3D tištěných dílů
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Návrh technologie výroby strojního dílu
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Obrábění kobaltových slitin
Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. 3D FDM tiskárna
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza řezivosti fréz pro zvolenou aplikaci
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Frézování siluminu s využitím moderních řezných kapalin
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Hodnocení řezivosti vybraných procesních kapalin
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Implementace a aplikace metody párování obráběných materiálů a břitů při orbitálním vrtání
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Konstrukce napínáku pro pilové čepele
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů dokončovacími technologiemi
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Statistická analýza řezných sil v průběhu opotřebení nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroby závitů závitníky
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza kvality svarového spoje
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza řezivosti fréz pro zvolenou aplikaci
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza nástrojových systémů pro výrobu drážek
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza řezných sil při frézování čelní frézou
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Analýza současných technologií upichování a zapichování
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Možnosti eliminace použití řezných kapalin při obrábění
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů dokončovacími technologiemi
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Konstrukce napínáku pro pilové čepele
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění štíhlých součástí na SPN 12 CNC/Sinumerik 810D
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění závitů na SPN 12 CNC/Sinumerik 810D
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Obrábění žáruvzdorných keramických materiálů frézováním
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Optimalizace procesu soustružení zohledňující mechanické a vykonove vlastnosti stroje
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Optimalizace trvanlivosti řezného nástroje pro obrábění hliníkových slitin
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby vysokotlakého zásobníku paliva a její kontrola
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Tribologie chlazení a mazání při obrábění
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Trvanlivost destiček ADMX při frézování materiálů skupiny S
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Tváření koncovek stabilizačních tyčí
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní 
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Studium tribologie povlakovaných řezných nástrojů
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby pohybového šroubu na SPN 12 CNC
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby speciálních závitů na poloautomatickém soustruhu SPN 12 CNC s použitím řídícího systému Sinumerik 810D
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Renovace forem
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Snížení výrobního taktu na montážní lince
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Statistické metody řízení procesu vysoce přesné výroby s HSM technologií
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Studie obrábění keramických materiálů broušením
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Optimalizace výrobního procesu sedadlového systému automobilu
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Optimalizace výrobních technologií s využitím matematického modelování
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vrtání siluminu s využitím moderních řezných kapalin
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroba obecných ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroba otvorů malých průměrů na CNC obráběcích strojích
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroba složitých tvarových ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroba speciálních drážek v trubkách
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Výroba závitů na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Zkoušky řezivosti vyměnitelných břitových destiček pro obrábění kolejových součástí
Ing. Karel Osička, Ph.D. Elektroerozivní drátové řezání technické keramiky
Ing. Karel Osička, Ph.D. Elektroerozivní hloubení technické keramiky

 

Nabídka témat diplomových prací společnosti SCHAEFFLER, Skalica

Inovácia bicykla

Koncept testovacieho zariadenia na testovanie energetických strát synchro systému

Konštrukčný návrh radiaceho ústrojenstva prevodovky

Pevnostná analýza komponentov synchro systému

Podiel synchro systému na energetických stratách v prevodovke

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Monika Janotová
sam.referent personálneho odboru
Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1
909 01 Skalica
Slovenská republika
tel.: 00421/34/696 4459, fax: 00421/34696 1507, e-mail: janotmni@schaeffler.com

 

 

 
 
     
 
Copyright © 2021 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.