Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o projektu:

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/19_262/0019912

Číslo programu: 01

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 01_19_262

Název výzvy: APLIKACE - VÝZVA VII.

Název projektu CZ: Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.

Název projektu EN: Development of a new RFID label converter using collaborative robots in PROFIPRINT spol. s r.o.

Anotace projektu: Hlavním předmětem předkládaného projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj unikátního konvertoru RFID labelů. Pro výrobu finálního prototypu jsou naplánované VaV činnosti, které mají za úkol navrhnout a spočítat modely, vyrobit vzorky a testovat celou řadu kapacit a tzn. zvolit optimální materiály a unifikované díly. Výsledkem projektu bude funkční prototyp.

Cíl projektu: Hlavním cílem společnosti je vyvinout unikátní konvertor RFID labelů za použití kolaborativních robotů, který bude splňovat následující kritéria: Kolaborativní roboti umožní maximální flexibilitu a univerzálnost tohoto zcela nového řešení Konverze RFID etiket. Kolaborativní roboti budou představovat špičku v oblasti robotických jednotek. Mohou pracovat ve volném prostředí za přítomnosti lidské obsluhy. Kolaborativní roboti rozeznají, že dochází k nežádoucímu kontaktu s předměty nebo obsluhou a přeruší činnost - bez nutnosti přísné ochrany, bez vymezování bezpečnostních zón a klecí. Díky tomu bude možné Konvertor komerčně úspěšně nabízet koncovým uživatelům i společnostem z oblasti výroby etiket jako uživatelsky velmi vstřícné a bezpečné řešení.

Místo realizace: V Újezdech 568/5, 621 00 Brno Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 10. 1. 2020

Skutečné datum zahájení: 1.10.2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

 

Kontakt

e-mail: Ales.Polzer@VUT.cz

Telefon: +420 5 4114 2545

 

 

Copyright © 2021 UST, FSI, VUT v Brně