image carousel

Chybová zpráva

  • Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(http://www.fme.vutbr.cz/index.html): failed to open stream: Redirection limit reached, aborting ve funkci eval() (řádek: 9 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

AKTUALITY

Bakalářské práce pro rok 2020/21

Bořil Petr, Ing.
   Optimalizace 3D tištěných modelů pro metodu vytavitelného modelu
   Ověření použitelnosti regenerátu jako modelové směsi pro technologii Geopol
   Výroba keramických jader pro odlitky hydroenergetického průmyslu
 
Čamek Libor, doc. Ing., Ph.D.
   Konstrukce pece a výroba v elektrické indukční středofrekvenční peci
   Možnosti odstraňování olova z odpadů metalurgických procesů
   Možnosti odstraňování zinku z odpadů metalurgických procesů
   Výroba oceli v elektrické obloukové peci
 
Horáček Milan, prof. Ing., CSc.
   Ekologické aspekty při výrobě odlitků metodou vytavitelného modelu
   Aditivní technologie a jejich uplatnění ve slévárenství
   Aplikace odlitků v automobilním průmyslu s ohledem na nastupující elektromobilitu
   Hodnocení mechanických vlastností u tenkostěnných odlitků ze slitin Al vyrobených metodou vytavitelného modelu
 
Janský Vojtěch, Ing.
   Metalurgické zpracování slitin mědi
   Optimalizace výroby strojní součásti
   Výroba součásti z hliníkového bronzu
 
Kaňa Václav, Ing., Ph.D.
   Modifikace grafitických litin a odeznívání modifikačního účinku
   Tepelné zpracování hliníkových odlitků
   Vliv tloušťky stěny litinového odlitku na výsledné mechanické vlastnosti
 
Krutiš Vladimír, Ing., Ph.D.
   Rozbor mechanických vlastností keramických skořepin vyrobených metodou RP
   Vliv povrchové kvality tištěných modelů na kvalitu odlitků litých do keramických skořepin
   Výroba prototypových odlitků ze slitin hliníku
 
Lederer Vojtěch, Ing.
   Slévárenské vlastnosti mosazí
 
Müller Peter, Ing.
   Vakuová metalurgie vysoko-entropických slitin
 
Myška Martin, Ing.
   Izolační materiály ve slévárenství
   Návrh a výroba odlitku pro cosplay metodou rapid prototyping
   Vliv rozpouštěcího žíhaní na vlastnosti duplexních ocelí
   Vliv teploty odlévání na kvalitu povrchu odlitku odlévaných do samotuhnoucí formovací směsi
 
Ostratický Marek, Ing.
   Chemická heterogenita masivních ocelových odlitků
   Tepelné zpracování vysoce legovaných ocelí
   Výroba hlavy golfové hole
 
Pernica Vítězslav, Ing., Ph.D.
   Optimalizace formovací směsi s geopolymerním systémem v podmínkách školní slévárny VUT v Brně
   Výroba odlitků do sádrových forem
 
Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.
   Mikročistota ocelí vyráběných ve vakuových indukčních pecích
   Odeznívání očkujícího účinku u grafitických litin
   Vliv olova a antimonu v litině na degradaci tvaru grafitu
   Vliv tvaru odlitků na využití nálitků
   Vliv vlhkosti směsi exotermických nálitků na tuhnutí kovu v nálitcích

Zemčík Ladislav, prof. Ing., CSc.
   Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín

20. 3. 2020/Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů

Přednášející je Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (FSI, VUT v Brně)
Název přednášky: Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů
Místo - učebna 1738 v 17. patře výškové budovy A1, čas přednášky od 11:00 do 13:00
 

Exkurze pro studenty 3.ročníku FSI - ŽĎAS, a. s.

Odbor slévárenství, ÚST, FSI

zve studenty 3. ročníku FSI na

EXKURZI DO SPOLEČNOSTI ŽĎAS, a. s.,

předního světového producenta ocelových odlitků a ingotů
 

12. 12. 2019 /Termická analýza

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (Masarykova univerzita), čas konání: 12:00–14:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22. 11. 2019 /Analyzátory a analýzy prvků v kovech uhlík + síra, dusík + kyslík a vodík

Přednášející: Ing. Pavel Ševčík (BAS Rudice), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

25. 10. 2019 / Vybrané případy a příčiny koroze konstrukčních materiálů v průmyslu

Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

24. 5. 2019 / Použití vysokoteplotní hmotnostní spektrometrie pro studium kovových materiálů

Přednášející: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., (Masarykova univerzita), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1737, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

26. 4. 2019 / Nanočástice kovů a jejich slitin

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., (Masarykova univerzita), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22. 3. 2019 / Mikrostruktura pevných látek aneb: nikdo není dokonalý

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Stránky

Nahoru