Studium

Slévárenská technologie

Studium oboru Slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu řídících a technických pracovníků pro obor slévárenství a příbuzné metalurgické obory. Výuka obsahově navazuje na studium strojního inženýrství v 1. stupni magisterského studia. Studenti získávají znalosti z oblastí metalurgie slévárenských slitin, technologie výroby odlitků, konstrukce strojů a zařízení, kontroly jakosti odlitků a metod řízení výroby. Výuka je účelně doplněna předměty, které se zabývají teorií metalurgických procesů, vlastnostmi formovacích materiálů, metodami identifikace vad a způsoby jejich oprav. Pozornost je věnována matematickému zpracování dat, přípravě experimentů a statistickému vyhodnocení výsledků. Výuka se provádí se širokou podporou výpočetní techniky. Při návrhu konstrukce a technologie výroby se využívají moderní softwarové produkty pro numerickou simulaci proudění kovu, tuhnutí a výpočet tepelných pnutí. Do výuky jsou zařazeny metody simultánního inženýrství, výroba speciálních odlitků, základy ekonomických znalostí a ekologie. Studium je úzce vázáno na řešení aktuálních vědecko-výzkumných projektů a na širokou spolupráci s průmyslovými podniky. Posluchači se mohou již v průběhu studia zapojit do řešení těchto úkolů.

Možnosti dalšího studia

Vynikající absolventi se zájmem o hlubší teoretické studium slévárenské problematiky mají možnost dalšího vzdělávání v doktorandském studiu. Absolventi tohoto studia mají předpoklady uplatnění ve výzkumných a vývojových týmech nebo v pedagogické oblasti.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Odbor slévárenství udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a průmyslových podniků. Zájemci s dobrými jazykovými schopnostmi mohou absolvovat stáže ve slévárnách a na zahraničních technických univerzitách. Více viz. odkaz.

Profil studenta slévárenské technologie

STUDENT:

  • ZÍSKÁ znalosti ze základů metalurgických pochodů používaných při výrobě odlitků ze slitin železa i neželezných kovů
  • ZÍSKÁ základní přehled pro identifikaci a klasifikaci vad odlitků a způsobech vedoucích ke snížení jejich výskytu
  • ZÍSKÁ znalosti z procesů statistického řízení jakosti
  • JE SCHOPEN tvůrčím způsobem aplikovat své znalosti v oblasti výroby odlitků ze všech typů slitin
  • JE PŘIPRAVEN pro tvorbu a aplikaci softwaru pro slévárenské provozy, pro počítačovou podporu technologií 
Nahoru