Externí vyučující

Ing. Michal Tegel, Ph.D.

Vzdělání:
2001, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, obor Strojírenská technologie; název dizertační práce: Slévárenské formovací směsi s cementovými pojivy
1997, Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, Slévárenská technologie

Zaměstnání:
ASK Chemicals Czech, s. r. o., pozice: produktový manager

Doplňující informace:
Prodej slévárenských pojivových systémů, nátěrů, přísad a pomocných prostředků pro výrobu pískových forem a jader, servisní a poradenská činnost u zákazníka, provádění školení, poradenství při řešení slévárenských vad odlitků, laboratorní zkoušky.

Ing. Martin Svadbík, Ph.D.

Vzdělání:
2004, Ph.D., VUT v Brně, FSI, obor strojírenská technologie, dizertační práce: Objemové modely jako nový prostředek ke stanovení výrobních časů ve slévárenství
1998, Ing., VUT v Brně, FSI, obor slévárenská technologie

Zaměstnání:
RGU CZ, s. r. o., Brno, jednatel, vedoucí projektů

Doplňující informace:
Návrh a implementace softwarových řešení pro plánování a řízení slévárenské výroby. Poradenství v oblasti informačních systémů pro slévárenství a kovozpracující průmysl.

 

Ing. Alois Neudert, Ph.D.

Vzdělání:
2003, Ph.D., VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství; dizertační práce: Optimalizace řízení jednotných bentonitových formovacích směsí
1974, Ing., VUT Brno, Fakulta strojní, obor slévárenská technologie

Zaměstnání:
ASK Chemicals Czech, s. r. o., sales manager, (od 1. 4. 2015 důchodce)

Doplňující informace:
Práce servisního technika pro bentonity firmy Clariant, poradenství v oblasti řízení jakosti formovacích směsí, poradenství v oblasti zmetkovitosti odlitků, školení pracovníků sléváren v oblasti formovacích směsí.

Ing. Jan Čech, Ph.D.

Vzdělání:
2013, Ph.D., VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství; téma dizertační práce: Výzkum vad těžkých ocelových odlitků
1993, Ing., VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství; téma diplomové práce: Optimalizace slévárenské technologie ocelových odlitků

Zaměstnání:
ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou, odbor hlavního metalurga

Doplňující informace:
Ve společnosti ŽĎAS od roku 1993 v oddělení vývoje slévárenské technologie, od roku 2000 jako vedoucí vývoje a od roku 2013 jako hlavní metalurg.
 

Ing. Libor Zemánek

Vzdělání:
1990, Ing., VUT v Brně, Fakulta strojní, obor strojírenská technologie

Zaměstnání:
S+C Alfanametal, s. r. o.,Tršice, člen vedení odpovědný za výrobu

Doplňující informace:
Snažím se ze všech sil, aby zákazníci byli spokojeni a zaměstnanci – kolegové – šťastni.

Motto:
"Touha po poznání a překonání známého a běžného. Kreativní přístup, šikovnost, invence, zápal, nasazení a odříkání. To vždy bylo, je a bude hnací silou lidského poznávání."
Antonín Holý, český vědec

Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Vzdělání:
2011, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, dizertační práce: Metalurgie vysoce čistých ocelí
2004, Ing., VŠB – TU Ostrava

Zaměstnání:
ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou, výzkumný a vývojový pracovník

Doplňující informace:
Ve společnosti ŽĎAS od roku 1994 jako dělník v oboru výroby a odlévání oceli – vsázkař, pánvař, tavič na EOP, od roku 1996 jako technolog v oddělení metalurgie, od roku 2003 jako výzkumný a vývojový pracovník.
Předseda Odborné komise tavení oceli na odlitky při České slévárenské společnosti.
 

Ing. Jaroslav Chrást, CSc.

Vzdělání:
1989, CSc., Vysoké učení technické v Brně, dizertace na téma: Optimalizace systému automatická formovací linka–jaderna
1969, Ing., Vysoké učení technické v Brně, katedra slévárenství

Zaměstnání:
GOOS ENGINEERING, spol. s r. o., Houškova 29, 624 00 Brno, manažer
Od 1. 1. 2015 v důchodu. Autorizovaný inženýr ČKAI v oboru technologie staveb

Doplňující informace:
Vedoucí projektů a stavbyvedoucí v investiční výstavbě pro slévárny. Akce z poslední doby: ŽĎAS – rekonstrukce formovny, pracoviště oddělování vtoků a nálitků, rentgenové pracoviště, tepelné zpracování odlitků.
 

 

Ing. Jarmil Cileček

Vzdělání:
1973, Ing., VUT v Brně, katedra slévárenství

Zaměstnání:
ALUCAST, s. r. o., Tupesy – zakladatel firmy, jednatel, spolumajitel

Doplňující informace:
Jako jednatel zodpovídám za prosperitu firmy, určuji směr firmy, provádím strategická rozhodování o rozvoji firmy; investice, výstavba, propagace firmy, přednášky a popularizace technologie přesného lití.

 

Nahoru