Témata diplomových prací 2017

-

Čagánek Radim, Bc. - Možnosti uplatnění numerických simulací v technologii vytavitelného modelu, vedoucí: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
 
Hýbal Ondřej, Bc. - Vývoj keramické skořepinové formy pro výrobu rozměrných Al odlitků, vedoucí: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
 
Macko Martin, Bc. - Vliv použitých surovin na konečnou kvalitu Al odlitků zhotovených technologií vytavitelného modelu, vedoucí: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
 
Halaška Jan, Bc. - Optimalizace metalurgických postupů ve slévárně hliníkových slitin, vedoucí: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
 
Virgl Vítězslav, Bc. - Vlastnosti formovacích směsí ze směsných bentonitů po opakovaném použití, vedoucí: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
 
Letovanec Juraj, Bc. - Vliv teplotního režimu vytvrzování slitin typu Al-Si na mechanické vlastnosti, vedoucí: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
 
Malatin Richard, Bc. - Využití termické analýzy litin pro predikci kvality odlitků numerickou simulaci, vedoucí: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
 
Ulm Daniel, Bc. - Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem, vedoucí: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
 
Vymyslický Jakub, Bc. - Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách, vedoucí: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
 
Janský Vojtěch, Bc. - Výroba odlitků z elektrovodné mědi, vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D
 
Ptáček Tomáš, Bc. - Penetrace kovu do bentonitových formovacích směsí při odlévání litinových odlitků, vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D
 
Smilovský David, Bc. - Výroba a vady ocelových odlitků, vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D
 
Stejskal Marek, Bc. - Vliv chemického složení a tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí, vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D
 
Tučková Eva, Bc. - Výroba dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí s využitím vakuové metalurgie, vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D
 
Jeřábek Petr, Bc. - Vliv parametrů odplyňování na kvalitu Al odlitků, vedoucí: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc
 
Toufar Tomáš, Bc. - Vliv umístnění Al odlitků v peci tepelného zpracování na mechanické vlastnosti, vedoucí: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

-

Kovář Jan - Moderní trendy výroby odlitků ze slitin hliníku, vedoucí práce: Ing. Petr Blažík
 
Zíka Marek - Výroba, struktura, vlastnosti a použití martenzitických korozivzdorných ocelí, vedoucí práce: Ing. Petr Blažík
 
Jagošová Adriana - Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin, vedoucí práce: Ing. Petr Bořil
 
Rytíř Martin - Výroba slévárenských forem a jader v současnosti, vedoucí práce: Ing. Petr Bořil
 
Zubáková Alexandra - Výroba a vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem, vedoucí práce: Ing. Petr Bořil
 
Cunda Ondřej - Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí, vedoucí práce: Ing. Martin Myška
 
Fendrich Tomáš - Výroba turbínového kola metodou přesného lití, vedoucí práce: Ing. Martin Myška
 
Klapetek Václav - Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí, vedoucí práce: Ing. Martin Myška
 
Líkař Martin - Výroba a vlastnosti austenitických ocelí, vedoucí práce: Ing. Marek Ostratický
 
Bednárik Marko - Výroba odlitků z neželezných kovů a slitin technologií vytavitelného modelu, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
 
Kaněra Miloš - Vměstky v ocelových odlitcích, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
 
Lekeš Petr - Výroba odlitků metodou vypařitelného modelu, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.
 
Spáčil Ivo - Návrh výroby odlitků potrubí ze slitin Al metodou sklopného lití, vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
 
Krvač Matěj - Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 
Neduchal Bronislav - Sekundární metalurgie oceli, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 
Škeřík Filip - Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
 

Nahoru