Podklady pro cvičení

HE1 Experimentální metody cvičení 1-10 - PDF (Forejt, Píška, Humár, Janíček - 4,4 MB)
EMM Mechanizace, automatizace a manipulace

robot ve tváření (GCS) - PPT (Štroner -523 kB)

mm-KAUZA-X - PPT (Hlavenka, Štroner, Kubík - 173 kB)

mm-KAUZA-X/schema - PDF (Štroner - 141 kB)

tvorba variant - PPT (Štroner - 2,94 MB)

HNE Nekonvenční technologie

cvičení 1 - PDF (Štroner -1,46 MB)

cvičení 2 - PDF (Štroner - 1,79 MB)

zaválcování trubek - PPT (Štroner - 2,99 MB)

FPN Přípravky a nástroje přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 73 kB)
FET Seminář k bakalářské práci ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)
HD4 Seminář k diplomové práci ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)
6SM Strojírenská metrologie - měření neelektrických veličin elektrickou cestou

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný)

cvičení 1 - PDF (Podaný - 88 kB)

cvičení 2/zadání - PDF (Podaný)

cvičení 2 - PDF (Podaný - 130 kB)

cvičení 3/zadání - PDF (Podaný)

cvičení 3 - PDF (Podaný - 123 kB)

přehled otázek  ke zkoušce (Jankových, Kaňa, Podaný)

ESV Speciální technologie výroby přehled otázek  ke zkoušce (Novotný - 67 kB)
HT1 Technologické projektování

cvičení/kapacitní propočet generelu - PDF (Štroner - 101 kB)

cvičení/kapacitní propočet svařovny - PDF (Štroner - 89 kB)

cvičení/kapacitní propočet slévárny - PDF (Štroner - 76 kB)

cvičení/kapacitní propočet lisovny - PDF (Štroner - 112 kB)

cvičení/kapacitní propočet kovárny - PDF (Štroner - 211 kB)

cvičení/značky pro postupové grafy - PDF (Štroner - 67 kB)

přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Neužil, Štroner)

ETM Technologické projekty a manipulace s materiálem

cvičení/kapacitní propočet generelu - PDF (Štroner - 101 kB)

cvičení/kapacitní propočet svařovny - PDF (Štroner - 89 kB)

cvičení/kapacitní propočet slévárny - PDF (Štroner - 76 kB)

cvičení/kapacitní propočet lisovny - PDF (Štroner - 112 kB)

cvičení/kapacitní propočet kovárny - PDF (Štroner - 211 kB)

cvičení/značky pro postupové grafy - PDF (Štroner - 67 kB)

manipulace s materiálem - PDF (Štroner)

přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Neužil, Štroner)

WTV Technologické vlastnosti materiálů

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný - 270 kB)

cvičení 2/ zadání - PDF (Podaný -  221 kB)

přehled otázek ke zkoušce - PDF (Podaný)

5TE Technologie II

cvičení 1/stříhání/ zadání - PDF (293 kB)

cvičení 2/ohýbání a tažení/ zadání - PDF (410 kB)

cvičení 3/pěchování/ zadání - PDF (369 kB)

cvičení 4+5/kování/ zadání - PDF (286 kB)

cvičení 6/svařovna1/ zadání - PDF (Kratochvil - 502 kB)

cvičení 7/svařovna2/ zadání - PDF (Kratochvil - 340 kB)

cvičení 8/svařovna3/ zadání - PDF (Kratochvil - 220 kB)

cvičení 9/povrchové úpravy/ zadání - PDF (Sigmund - 276 kB)

6T3 Technologie III

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 2/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 3/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 4/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 5/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 6/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 7/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 8/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 9/ zadání - PDF (Podaný, Peterková)

cvičení 10/ zadání - PDF (Řiháček)

cvičení 11/ zadání - PDF (Peterková)

cvičení 12/ zadání - PDF (Kubíček)

přehled otázek k písemce - PDF (Podaný, Peterková)

CTT Technologie tváření

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný - 69 kB)

cvičení 2/ zadání - PDF (Podaný - 105 kB)

cvičení 3/ zadání - PDF (Podaný - 105 kB)

cvičení 4/ zadání - PDF (Podaný, Peterková - 99 kB)

cvičení 5/ zadání - PDF (Podaný, Peterková  - 100 kB)

cvičení 6/ zadání - PDF (Podaný, Peterková  - 99 kB)

cvičení 7/ zadání - PDF (Podaný, Samek - 91 kB)

cvičení 8/ zadání - PDF (Podaný, Samek - 60 kB)

cvičení 9/ zadání - PDF (Podaný, Samek - 61 kB)

přehled otázek ke zkoušce - PDF (Podaný)

HTA Teorie tváření

cvičení 1-12 - PDF (Forejt - 5,2 MB)

cvičení 1/ zadání - PDF (Forejt - 334 kB)

cvičení 2/ zadání - PDF (Forejt - 346 kB)

cvičení 3/ zadání - PDF (Forejt - 354 kB)

cvičení 4/ zadání - PDF (Forejt - 445 kB)

cvičení 5/ zadání - PDF (Forejt - 416 kB)

cvičení 6/ zadání - PDF (Forejt - 418 kB)

cvičení 7/ zadání - PDF (Forejt - 411 kB)

cvičení 8/ zadání - PDF (Forejt - 372 kB)

cvičení 9/ zadání - PDF (Forejt - 365 kB)

cvičení 10/ zadání - PDF (Forejt - 401 kB)

cvičení 11/ zadání - PDF (Forejt - 397 kB)

HTN Tvářecí nástroje vstřikovací formy - PDF (Žák - 3,83 MB)
HVS Výrobní stroje přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 72 kB)
FVZ Výrobní stroje a zařízení přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 72 kB)
DZM Zkoušení materiálů a výrobků přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Žák - 37 kB)