MENU

Studium

Zaměření a uplatnění studentů

V České republice má slévárenská výroba již tradičně velmi silnou pozici. Vedle klasických odlitků se zájem průmyslu stále více orientuje na odlitky vyrobené metodami přesného lití a odlitky z progresivních materiálů s vysokou pevností a nízkou hmotností. Slévárenští technici se zapojují do projekčních týmů, které komplexně připravují výrobu součástek od jejich konstrukce po zhotovení a aplikaci. Absolventi oboru slévárenské technologie jsou schopni uplatnit své znalosti v oblasti výroby odlitků všech typů a ze všech druhů materiálů.
V současné době je v České republice více než 170 sléváren. Vzhledem k velké poptávce po kvalifikovaných slévárenských odbornících obvykle získávají absolventi oboru „Slévárenská technologie“ v krátké době pozice vedoucích technických i řídicích pracovníků.


Rozvrhy

Rozvrhy pro rok 2010/2011 – externí odkaz

Seznam předmětů

první ročník

druhý ročník

Časový plán akademického roku

plán pro rok 2010/2011 – externí odkaz

Přehled směrnic a předpisů k problematice studia

Směrnice a předpisy – externí odkaz

Formuláře

Formuláře pro rok 2010/2011


Obor 23 – 32 – 8: Slévárenská technologie

Studium oboru Slévárenská technologie je zaměřeno na přípravu řídících a technických pracovníků pro obor slévárenství a příbuzné metalurgické obory. Výuka obsahově navazuje na studium strojního inženýrství v 1. stupni magisterského studia.
Studenti získávají znalosti z oblastí metalurgie slévárenských slitin, technologie výroby odlitků, konstrukce strojů a zařízení, kontroly jakosti odlitků a metod řízení výroby. Výuka je účelně doplněna předměty, které se zabývají teorií metalurgických procesů, vlastnostmi formovacích materiálů, metodami identifikace vad a způsoby jejich oprav. Pozornost je věnována matematickému zpracování dat, přípravě experimentů a statistickému vyhodnocení výsledků. Výuka se provádí se širokou podporou výpočetní techniky. Při návrhu konstrukce a technologie výroby se využívají moderní softwarové produkty pro numerickou simulaci proudění kovu, tuhnutí a výpočet tepelných pnutí. Do výuky jsou zařazeny metody simultánního inženýrství, výroba speciálních odlitků, základy ekonomických znalostí a ekologie.
Studium je úzce vázáno na řešení aktuálních vědecko-výzkumných projektů a na širokou spolupráci s průmyslovými podniky. Posluchači se mohou již v průběhu studia zapojit do řešení těchto úkolů.

Možnosti dalšího studia
Vynikající absolventi se zájmem o hlubší teoretické studium slévárenské problematiky mají možnost dalšího vzdělávání v doktorandském studiu. Absolventi tohoto studia mají předpoklady uplatnění ve výzkumných a vývojových týmech nebo v pedagogické oblasti.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce
Odbor slévárenství udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a průmyslových podniků. Zájemci s dobrými jazykovými schopnostmi mohou absolvovat stáže ve slévárnách a na zahraničních technických univerzitách.

Více o studijní náplni se dozvíte v propagačním letáku zde.

Kontakt VUT-FSI-ÚST – odbor slévárenství, budova A1, 17. poschodí tel: 541142661, 541142653, e-mail: zemcik.l@fme.vutbr.cz


DomůHistorie odboru slévárenstvíStudiumStudijní OporyZávěrečné práceStátní závěrečné zkouškyVěda a výzkumPublikační činnostProduktyPracovníci odboruDoktorandiFotogaleriePracovní příležitostiKontakt