MENU

Věda a výzkum

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti je do několika základních oblastí slévárenské technologie a metalurgie:


Řešené projekty na odboru slévárenství zaměřené do oblasti základního výzkumu:

GA 106/08/0042 – Výzkum ovlivňování primární struktury při lití s krystalizací pod tlakem u Al slitin (prof.Čech – řešitel, 2008–2010)

GA 106/08/0270 – Procesy konverze hydraulicky tuhnoucích kompozitů s modifikovanou plasticitou (prof.Rusín – řešitel, 2008–2010)

GA 106/08/0789 – Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa (doc.Šenberger – spoluřešitel, 2008–2010)

GA 106/09/1913 – Martenzitické transformace ve slitinách NiTi (prof. Zemčík – spoluřešitel, 2009–2011)


Spolupráce s průmyslem – aplikovaný výzkum

Projekt MPO (FT-TA5/048) – Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské výroby, řešitelé MECAS ESI s.r.o. a VUT v Brně (doc.Šenberger, 2008–2010)

Projekt MPO (FR-TI1/070) – Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků, řešitelé VUT v Brně (doc.Šenberger, 2009–2012) a ŽĎAS a.s.


Odbor slévárenství, mimo výše uvedené grantové projekty, také dlouhodobě spolupracuje s dalšími výzkumnými pracovišti, slévárnami, výrobci a dodavateli slévárenských materiálů a zařízení, mezi které patří:

VŠB TU Ostrava – Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Akademie věd ČR – Ústav fyziky materiálů

ŽĎAS a.s

Vítkovice Heavy Machinery a.s.

PBS Velká Bíteš a.s.

DSB EURO s.r.o..

ČKD Kutná Hora, a.s.

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

MOOD International, s.r.o.

IGOR LÁNÍK-Techservis Boskovice

Termosondy Kladno spol. s r.o.

HA Kovochem spol. s r.o.

DomůHistorie odboru slévárenstvíStudiumStudijní OporyZávěrečné práceStátní závěrečné zkouškyVěda a výzkumPublikační činnostProduktyPracovníci odboruDoktorandiFotogaleriePracovní příležitostiKontakt