VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Výuka v AJ

Výuka předmětů v anglickém jazyce

Vybrané studijní opory jsou pro svůj rozsah připraveny na CD a jsou k dispozici u garanta předmětu

English-Czech and Czech-English dictionary http://www.slovnik.cz
anglicko - český a česko-anglický slovník

Fundamentals of CNC Machining - hnc / Obrábění na CNC strojích - hnc
 
Open document DOC/Otevřít dokument DOC - Open in MS Word / Otevřít v Microsoft Word
Open document PDF/Otevřít dokument PDF - Open in Adobe Acrobat Reader / Otevřít v Adobe Acrobat Reader (download / stáhnout AReader 6 CZ)
print document/Vytisknout dokument - Open and Print / Otevřít a vytisknout
download document - Download / Stažení ZIP archivu
 
Lecturer / Přednášející: Doc.Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc.
Practical / Cvičení: Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc., Ing. Petra CIHLÁŘOVÁ, Bc. Michael HILL
 
Extended Sylabus /
Rozšířený sylabus v AJ (přehled okruhů vyučované látky a další informace o výuce)
Open document DOC/Otevřít dokument DOC
download/Stáhnout ZIP
 
SPN formulary/SPN Formuláře
Machine Setting and Tool List
otevřít PDF
Open document DOC/Otevřít dokument DOC
download/Stáhnout ZIP
Technological Process
otevřít PDF
Open document DOC/Otevřít dokument DOC
download/Stáhnout ZIP
Manufacturing Routing Sheet
otevřít PDF
Open document DOC/Otevřít dokument DOC
download/Stáhnout ZIP
 
 
English-Czech Dictionary / Anglicko - Český slovník odborných výrazů předmětu
 
 
References / Odkaz na učebnici
 1. VICKER,G.W., Ly,M.H., OETTER, R.G.: NUMERICALLY CONTROLLED MACHINE TOOLS, New York, pp 452, 1998, 3rd edition, ISBN 0-13-625526-4
 2. SAVA, M., PUSZTAI, J.: COMPUTER NUMERICAL CONTROL PROGRAMMING, SAV, Prentice Hall, 1990, pp. 336, ISBN 0-13-156084-0
 3. CNC System Sinumerik 810 D. User´s Manual. Siemens, Erlangen 2003, Germany
 4. Conversational CNC System Heidenhain TNC 310. User´s Manual. Dr. Johaness GmbH,
  Traunreut 2003
 5. SANDVIK Coromant: Die and Mould Making. Sandviken Tryckeri. 2000. 1st ed. 208 s.
 6. Handbooks of cutting tools: WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS.

 

Support / Studijní opory
 1. PÍŠKA, M., CIHLÁŘOVÁ, P., HILL, M. : Distinction Workbook. 2004, FSI VUT v Brně, 112 s.
 2. PÍŠKA, M., CIHLÁŘOVÁ, P., HILL, M. : CNC_MACHINING.mpg (video-film)
 3. PÍŠKA, M., CIHLÁŘOVÁ, P., HILL, M. : Fundamentals of CNC Machining. Interaktivní hypertextové studijní texty (obsahují ozvučený anglicko-český slovníček, příklady programů, procedur) 2003. 286s.
  http://www.fme.vutbr.cz/opory/
CAD/CAM application at production technology I - hc1 / Aplikace CAD/CAM v technologii I - hc1
 
Open document DOC/Otevřít dokument DOC - Open in MS Word / Otevřít v Microsoft Word
Open EXCEL document -Open in MS Excel / Otevřít v MS Excel
download document - Download / Stažení ZIP archivu
 
Lecturer / Přednášky: Doc. Ing. Josef CHLADIL, CSc. / Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc.
Practical / Cvičení: Ing. Zdeněk PÍŠA, PhD., Michael HILL, Bc.
 
Extended Sylabus /
Rozšířený sylabus v AJ (přehled okruhů vyučované látky a další informace o výuce
Open document DOC/Otevřít dokument DOC
download/Stáhnout ZIP
 
English-Czech Dictionary / Anglicko-český slovníček odborných výrazů předmětu
CAD-CAM vocabulary Open EXCEL document download/Stáhnout ZIP
     
References /Odkaz na učebnici
 1. McMAHON, Ch.-BROWNE, J.: CADCAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Education Ltd, Essex, England, 1998, ISBN 0-201-17819-2
 2. CADKEY 97 REFERENCE MANUAL, Baystate Technologies, Boston, 1997
CAD/CAM application at production technology II - hc2 / Aplikace CAD/CAM v technologii II - hc2
 
Open document DOC/Otevřít dokument DOC - Open in MS Word / Otevřít v Microsoft Word
Open EXCEL document -Open in MS Excel / Otevřít v MS Excel
download document - Download ZIP / Stažení ZIP archivu
 
Lecturer / Přednášky: Doc. Ing. Josef CHLADIL, CSc.
Practical / Cvičení: Ing. Zdeněk PÍŠA, PhD., CSc., Michael HILL, Bc.
 
Extended Sylabus /
Rozšířený sylabus v AJ (přehled okruhů vyučované látky a další informace o výuce
Open document DOC/Otevřít dokument DOC download/Stáhnout ZIP
 
English-Czech Dictionary / Anglicko-český slovníček odborných výrazů předmětu
CAD-CAM vocabulary
Open EXCEL document
download/Stáhnout ZIP
 
References / Odkaz na učebnici
 1. SPITLER, D. Fundamentals of Tool Design. SME, Dearborn, Michigan, 2003, 5th ed., pp. 404, ISBN: 1-800-733-4763.
 2. TURBOCAD. Version 8. Getting Started Guide.IMSI, 2003.
 3. TURBOCAD. Version 8. User Guide.IMSI, 2003
 4. TURBOCADCAM. Version 8. User Guide.IMSI, 2003.
 
Theory of Metal Cutting - hto / Teorie obrábění - hto
 
Open document DOC/Otevřít dokument DOC - Open in MS Word / Otevřít v Microsoft Word
download document - Download ZIP / Stažení ZIP archivu
 
Lecturer / Přednášky: Doc. Ing. Josef CHLADIL, CSc. / Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc.
Practical / Cvičení: Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc.
 
Extended Sylabus /
Rozšířený sylabus v AJ (přehled okruhů vyučované látky a další informace o výuce
Open document DOC/Otevřít dokument DOC download/Stáhnout ZIP
 
English-Czech Dictionary / Anglicko-český slovníček odborných výrazů předmětu
Dictionary - Theory of Metal Cutting
Open document DOC/Otevřít dokument DOC
download/Stáhnout ZIP
 
References / Odkaz na učebnici
 1. TRENT, E.M., WRIGHT, P.K.: Metal Cutting. Butterworth-Heinemann. Fourth Edition. Boston, Oxford, Auckland, Johannesburg, Melbourne, New Delhi, 2000. pp. 446. ISBN 0-7506-7069-X.
 2. WALKER, J.R. Machining Fundamentals. The Goodheart-Wilcox Company, Inc., Tinlez Park, Illinois, 7th ed., 2004, pp. 640, ISBN 1-59070-249-2.
 3. DAVIS, J.R. Tool Materials. ASM Specialty Handbook. ASM International, Materials Park, Ohio, 1998, 2nd. ed., pp. 501, ISBN: 0-8170-545-1.
 4. SCHNEIDER, G. Cutting Tool Application. Lawrence Technological University, Southfield, Michigan,1st ed., 2002, pp. 243, ISBN 0-615-12191-8.

 

Support / Studijní opory
 1. PÍŠKA, M.: Theory of Metal Cutting. Workbook 1. IMT FME BUT, 2004, pp. 10.
 2. PÍŠKA, M.: Theory of Metal Cutting in Engineering Applications. Workbook 2. IMT FME BUT,
  2004, pp. 35.
 3. SHM, Ltd., IMT FME BUT: Modern PVD Coatings. mpg
 
 
     
 
Copyright © 2024 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.