VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Státní závěr. zkouškainformace ke státnicím

Státní závěrečná zkouška - základní informace

Přehled směrnic a předpisů k problematice studia
Seznam tématických okruhů pro státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2017/2018
otevřít - otevřít odkaz v aplikaci Microsoft Word
Download - uložit/stáhnout na PC
 
b-stg - Bakalářský studijní program
 1. studijní obor: Strojírenská technologie
 • Strojírenská technologie
otevřít
 • Nauka o materiálu
otevřít
 • Vše v jednom archivu ZIP
download
 
m-stg - Magisterský studijní program M2301-5 Strojní inženýrství
 1. studijní obor: Strojírenská technologie
 • předmět: Teorie obrábění
otevřít
 • předmět: Strojírenská technologie
otevřít
 • předmět: Nauka o materiálu
otevřít
 • předmět: Teorie tváření
otevřít
 • Vše v jednom archivu ZIP
download
 
m-stm - Navazující magisterský studijní program N2301-2 Strojní inženýrství
 1. studijní obor: M2328, N2328 Strojírenská technologie a průmyslový management
 • předmět: Strojírenská technologie
otevřít
 • předmět: Teorie tváření
otevřít
 • předmět: Průmyslový management
otevřít
 • předmět: Ekonomie a ekonomika podniku
otevřít
 • předmět: Řízení produkčních procesů
otevřít
 • Vše v jednom archivu ZIP
download
 
 
 
     
 
Copyright © 2019 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.