VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Často kladené otázky a odpovědi

Co dělat, když:

Jsem student 5. ročníku a chtěl bych studovat druhý PV předmět v daném oboru.

Postup: 

  1. zvolit si PV předmět v elektronické volbě
  2. pro studování druhého PV předmětu napsat obecnou žádost s vyplněním všech údajů (o studentovi, datum, podpis), odůvodněním, o co žádám (přesně specifikovat);
  3. podat žádost na sekretariát ÚST, Odbor technologie obrábění;
  4. žádost vyzvednout na sekretariátu UST OTO a zanést na studijní oddělení dané referentce, která provede zapsání předmětu do individuálního studijního plánu jako nepovinný předmět.

Žádosti s neúplnými údaji, odůvodněním a vlastnoručním podpisem nebudou převzaty

 
 
     
 
Copyright © 2024 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.