VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Ocenění

Cenu Wernera von Siemense 2020 získává diplomová práce z ÚST

11. 3. 2021

Cenu Wernera von Siemense za rok 2020 získala dne 2. 3. 2020 v Praze paní Ing. Katrin Bučková, MSc., úspěšná absolventka Double Degree magisterského programu Industrial Engineering za diplomovou práci s názvem: „Advanced production technology for joint implants made by the EBM method“. V celkovém počtu 263 diplomových prací získala 2. místo. Práce je i oceněním mezinárodní spolupráce VUT v Brně s ENSAM ParisTech ve Francii a příkladné týmové práce pracovníků ÚST, se kterými řešitelka diplomové práce dlouhodobě spolupracovala.

Ocenění - stříbrná medaile
Foto: Cena Wernera von Siemense

Současně byl touto cenou vyznamenán i její školitel – prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. Prof. Píška získal toto prestižní ocenění již podruhé (2011, Ing. Lukáš Pilný: „Vysokorychlostní vrtání plechů z hliníkových slitin“).

Předávání cen a medailonky vyznamenaných je možné shlédnout na kanálu YouTube. Pro přihlášení stačí navštívit stránku www.cenasiemens.cz a spustit „play“.

Ocenění - stříbrná medaile

Krátké video s autorkou diplomové práce.

 

 

Stříbrná medaile rektora VUT - udělená jako týmové ocenění - Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

24. 11. 2020

21. Akademické shromáždění VUT se letos poprvé spojilo s poděkováním akademikům i studentům, kteří se v tomto roce zapojili do akce "VUT pomáhá" a přispěli tak svou prací v boji s koronavirem. V této kategorii udělilo stříbrnou medaili týmu, jehož členem je také zaměstnanec ÚST pan Ing. Jan Zouhar, Ph.D., - "...za vývoj polomasek BUTMASK-H1 a H2 a další vynikající výsledky v organizační činnosti aktivit spojených s vývojem a komunikací polomasek odborné i široké veřejnosti."

Všem oceněným gratulujeme!

Ocenění - stříbrná medaile

Více informací a projev rektora.

 

 

Cena Skupiny ČEZ pro Ing. Josefa Sedláka, Ph.D., ÚST-OTO, FSI VUT v BRNĚ

20. červen 2011

Ing. Josef Sedlák, Ph.D., Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. a Ing. Jaroslav Bačovský se na základě získaných výsledků a dosavadních zkušeností v rámci projektu řešeného v roce 2010 s názvem „Využití odpadního tepla pro podporu fermentačního procesu“ rozhodli o rozšíření stávajícího technologického zařízení na zpracování a stabilizaci vybraných biologicky rozložitelných materiálů (biomasy).
Úkolem řešení projektu je v maximální možné míře ovlivnit problematiku logistiky spojenou s objemovou transformací travní fytomasy za pomoci využití nového technologického postupu a stávajícího mobilního zařízení. Součástí řešení tohoto úkolu je zároveň snížení přirozené vlhkosti této biomasy na použitelnou úroveň odpovídající energetickému využití (max. 20% vlhkosti). Uvedené řešení by výrazně přispělo k podstatně širšímu uplatnění a zpracování přirozené biomasy v obcích a  malých zemědělských provozovnách.
Ing. Josef Sedlák, Ph.D. získal finanční dar z prestižního fondu „Zelená energie“ Skupiny ČEZ v podobě příspěvku 320.000,– Kč na svůj výše popsaný projekt. Částka významnou měrou podpoří nejen výzkumné aktivity v dané oblasti, ale také naváže na úspěšnou realizaci v rámci kooperujícího pracoviště firmy STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o.
Na projektu se také jako spoluřešitelé podílejí Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. z Ústavu procesního a ekologického inženýrství, FSI VUT v BRNĚ a Ing. Jaroslav Bačovský z firmy STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o.
Projekt „Plošné energetické využití biomasy“ byl podpořen z příspěvku „Zelená energie“ společnosti ČEZ, a .s.

 

 

 
 
     
 
Copyright © 2024 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.