VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Pokyny a vzory k DP a BP

Pokyny a směrnice pro vypracování diplomové a bakalářské práce

Časový plán akademického roku

Časový plán akademického roku
odkaz na externí soubor

Právní a etické aspekty práce

Plagiároství

Definice plagiátorství - pozor na to, kde a co kopírujete do své práce
odkaz na externí soubor

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690

Výklad ČSN ISO 690:2022 (01 0197) Bibliografické citace účinná od 1. prosince 2022
odkaz na externí soubor

Citace PRO VUT v Brně
odkaz na externí soubor

Naučte (se) citovat
odkaz na externí soubor

Dokumenty týkající se utajených diplomových a bakalářských prací

Vnitřní předpisy a dokumenty

Směrnice děkana č. 5/2016 - ke zveřejňování závěrečných prací
odkaz na externí soubor

Bakalářská, diplomová práce

 

Návody, doporučení, vzhled

Šablona pro bakalářskou/diplomovou práci
[813.63 kB] [23.02.2023 11:01]

Příklady úvodu a závěru

ÚVOD - Příklad č. 1 [74.56 kB] [05.02.2017 13:51]
zdroj: ELIÁŠ, Jan. Opracování pevných částí vodních turbín 112 MW na PVE-Dalešice: Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. 82 s., příloh 4. Vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ÚVOD - Příklad č. 2 [83.51 kB] [05.02.2017 13:51]
zdroj: STRMISKA, Pavel. Studium řezivosti celokarbidových fréz: Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. 46 s., příloh 0. Vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ZÁVĚR - Příklad č. 1 [96.52 kB] [05.02.2017 13:51]
zdroj: ELIÁŠ, Jan. Opracování pevných částí vodních turbín 112 MW na PVE-Dalešice: Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. 82 s., příloh 4. Vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ZÁVĚR - Příklad č. 2 [87.78 kB] [05.02.2017 13:51]
zdroj: STRMISKA, Pavel. Studium řezivosti celokarbidových fréz: Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. 46 s., příloh 0. Vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

 

Jak na to?

Spravné použití označení a jednotekposlední aktualizace: 05.02.2017 13:51velikost: 124.33 kB

Pravidla pravopisu, typografická pravidlaposlední aktualizace: 05.02.2017 13:51velikost: 116.78 kB

Tvorba schémat, kreslení diagramů (Výběr z normy ČSN 01 3107-81, ČSN 01 3180-82)poslední aktualizace: 05.02.2017 13:51velikost: 1.98 MB

Typografické rady
odkaz na externí soubor

Internetová jazyková příručka
odkaz na externí soubor

 

Prezentace

Šablona prezentace - jednotný styl ÚST
[1.89 MB] [27.02.2023 19:07]

 
 
     
 
Copyright © 2024 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.