VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Témata závěrečných prací

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 2021/2022

Základní informace
  • Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.
  • Témata budou během roku průběžně doplňována.
  • Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Vámi vybraného garanta)
Bakalářské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Základy strojního inženýrství
Garant Téma
Dvořák Jaromír, Ing., Ph.D. Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru
Třískové a netřískové obrábění
Vrtací přípravek na včelařské rámky
Soustružení ocelí za nízkých hloubek řezu
Návrh a konstrukce hobby frézky
Dvořáková Jana, Ing., Ph.D. Možnosti využití technologie řezání vodním paprskem v umění a designu
Gregor Lukáš, Ing. Využití znovupoužitelných vakuovacích pytlů pro výrobu dlouhovláknových kompozitů
Konstrukce zařízení pro efektivní porcování čerstvých jídel určených pro rozvoz
Chladil Josef, doc. Ing., CSc. Procesy obrábění rotačních součástek z hlediska objemů výroby
Kalivoda Milan, Ing. Výroba rotorového plechu na laserovém stroji
Gravírování laserovým paprskem
Výroba závitů u spotřebního zboží
Procesní kapaliny versus DM (suché obrábění)
HSC obrábění formy na karosérii vozidla
CNC stroj spojený s robotem na buňku robotického pracoviště
Výrobně-montážní proces pantografu tramvaje
Sériová výroba hlavní automatických zbraní (původní, nepoužívat)
Vrtací procesy při produkci dřevěných výrobků
Nouzový přesun výroby z CNC stroje na náhradní univerzální stroje
Ozubené soukolí vyrobené 3D tiskem
Měření a kontrola rozměrů u brousicích operací
Výroba ozubení nekonvenčními metodami
Obrábění hřídele motoru pro automobil
Výroba kabelových konektorů pro IC a EC rychlíkové soupravy
Návrh technologie pro výrobu součásti zemědělského stroje
Výroba brzdových systémů pro rychlovlaky
Obrábění na CNC stroji ze zahrnutím automatického měření
Nekonvenční metody výroby vhodné pro ozubená kola
Návrh stroje pro dokončovací obrábění
Dřevoobráběcí stroje používané v nábytkářském průmyslu
Dokončovací obrábění rozměrných výrobků na karuselu
Obrábění deskových polotovarů pro montáž nábytku
Laserový ořez materiálu duroplast
Obráběcí technologie s vysokým podílem ručních prací
Kouřil Karel, doc. Ing., Ph.D. Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu
Odolnost slinutého karbidu vůči vzniku a šíření tepelných trhlin
Osička Karel, Ing., Ph.D. Vliv příměsí dielektrika na parametry elektroerozivního obrábění
Nástroje pro technologii soustružení
Ultrazvukové obrábění
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc. Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie
Analýza nástrojových systémů pro výrobu drážek
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů dokončovacími technologiemi
Broušení titanové slitiny Ti-6Al-4V ELI
Statistická analýza řezných sil v průběhu opotřebení nástrojů
Statistická analýza řezných sil v průběhu opotřebení nástrojů
Analýza řezných sil při frézování čelní frézou
Moderní metody výroby implantátů technologiemi Rapid Prototyping
Moderní vrtací nástroje pro mikro-vrtání
Moderní vrtací nástroje pro mikro-vrtání
Možnosti eliminace použití řezných kapalin při obrábění
Obrábění dlouhých válců
Modelování reálných povrchů po obrábění
Analýza řezných sil při frézování čelní frézou
Možnosti eliminace použití řezných kapalin při obrábění
Statistická analýza řezných sil v průběhu opotřebení nástrojů
Vysokorychlostní frézování hliníkových slitin pro letecký průmysl
Analýza vlivu řezných podmínek na trvanlivost břitu
Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie
Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu
Studium povrchové topografie deformačně zpevněných povrchů
Virtuální ověření linek pro výrobu stabilizátorů
Zpracování uhlíkových kompozitů
Posouzení produktivity vrtání otvorů
Analýza současných technologií upichování a zapichování
Polzer Aleš, Ing., Ph.D. Aplikace měřicích sond v procesu frézování
Aplikace řídicího systému Sinumeriku při obrábění
Aplikace CAM softwaru při obrábění
Aplikace řídicího systému Heidenhain při obrábění
Silové zatížení řezných nástrojů při obrábění
Moderní trendy v CAM softwarech a NC řídicích systémech
Aplikace CAM softwaru PowerMILL při obrábění
Technická příprava výroby přenašeče RFID labelů - technologie
Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D. Využití moderních technologií při výrobě lopatek rybářských návnad
Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů
Návrh výroby skenovacího přípravku
Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky
Návrh výroby skenovacího přípravku
Porovnání rozměrové přesnosti součástí při 3D tisku
Aplikace řezných materiálů a jejich využití ve strojírenském průmyslu
Výroba převodové skříně osobního automobilu metodou Fused Deposition Modeling
Využití 3D tisku ve veterinární medicíně
Porovnání rozměrové přesnosti součásti při technologii 3D tisku
Aplikace moderních metod pro výrobu odkládacího stojanu na mobilní telefon
Aplikace moderních technologií pro návrh a výrobu šachového setu
Návrh obrábění trubkovnice a trubkových přepážek
Slaný Martin, Ing., Ph.D. Návrh změny geometrie tvářecího nástroje pro tváření superkritických ohybů pod 1D
Sliwková Petra, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby zadaného dílu
Trčka Tomáš, Ing. Hodnocení integrity povrchu po třískovém obrábění
Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby strojního dílu
Vliv vlhkosti materiálu na mechanické vlastnosti FDM tištěného dílu
Výroba funkčního náhradního dílu metodou FDM tisku
Návrh technologie výroby komponentu spojky
Návrh zapichovacího soustružnického nože
Výroba náhradního ozubeného kola metodou RP
Zefektivnění výroby zadané součáasti.
Principy přívodu procesní kapaliny do místa řezu
Návrh technologie výroby příruby motoru čerpadla
Návrh obráběcího nástroje
Třídník strojů pro moderní aplikace
Technologie výroby vřetena horizontální frézky
Výroba kuželového ozubeného kola na univerzálni CNC frézce
Konstrukce a výroba ofuku pro 3D FDM tiskárnu
Vývoj nástrojů pro hydrostatické válečkování
Moderní CIM aplikace ve strojírenském podniku
Výroba navržené kvadrakoptéry metodou rapid prototyping
Volba pohybových mechanizmů a pohonů pro modelářskou 3-osou CNC frézku
Výroba přesných kuželových ozubených kol
Využití GPL CAM aplikací pro rapid prototyping
Návrh podpůrných aplikací pro konstrukci soustružnického nože
Aplikace na 3D FDM tiskárnu
Vliv oplachu na vlastnosti 3D tištěného materiálu metodou DLP
Aplikace na 3D DLP tiskárnu
Technologie zpracování součástí ze slitin typu inconel
Moderní metody navařování korozivzdorných materiálů
Využití Free CAD aplikace pro 3D tisk
Výroba ozubených kol protahováním a protlačováním
Princip a konstrukce moderních hydrostatických nástrojů pro válečkování
Konstrukce a výroba součásti open source FDM tiskárny
Návrh soustružnického nože s výměnnou hlavou
Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny
Zefektivnění výroby zvolené součáasti
Modelářské CNC frézky
Návrh technologie výroby tělesa váleček
Výroba atypického ozubeného kola na 3D FDM tiskárně
Moderní metody dokončování přesných rotačních ploch
Zefektivnění technologie výroby zadaného obrobku
Zouhar Jan, Ing., Ph.D. Obrábění Bio-kompozitních materiálů
Biokompozitní materiály a jejich vlastnosti
Výroba kompozitních materiálů pomocí vakuové infuze
MKP pro simulace obrábění
Výroba kompozitu pomocí lisování
Magisterské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výroba automobilových světel a technických svítidel (nově pod názvem: Moderní technologie osvětlovacích soustav)
Garant Téma
Dvořáková Jana, Ing., Ph.D. Vliv technologických parametrů na jakost povrchu a přesnost obrábění nekonvenční technologií AWJ
Gregor Lukáš, Ing. Využití výroby kompozitních dílů lisováním za tepla v malosériové produkci
Chladil Josef, doc. Ing., CSc. Obrábění těžkoobrobitelných materiálů, řešení řezných podmínek pro vybrané metody hrubovacích a dokončovacích operací
Jurová Marie, prof. Ing., CSc. Studie efektivnosti výrobního provozu pro vybranou technologii
Studie zavádění automatizace pro digitalizaci výrobního procesu
Kalivoda Milan, Ing. Experimentální studie elektroerozivního obrábění speciálních materiálů pro letecký průmysl (3)
Těsnění hlavy s blokem motoru u motoru lokomotivy
Design a ergonomie ručního nářadí (2)
Součásti pro energetiku obráběné na karuselu
Osička Karel, Ing., Ph.D. Technologie výroby dílu z hliníkové slitiny
Alternativní technologie výroby ložiskových klecí
Vlastnosti korozivzdorných ocelí z hlediska obrábění
Technologie výroby 3D tiskem
Analýza dokončovacích metod obrábění
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc. Optimalizace vybrané výrobní technologie
Návrh a testování nového vrtacího nástroje s vnitřními kanálky
Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu
Implementace a aplikace metody párování obráběných materiálů a břitů při orbitálním vrtání
Konstrukce napínáku pro pilové čepele
Aplikace moderních technologií pro zvýšení životnosti tvářecích nástrojů
Převod hnízdového uspořádání montáže do montážní linky
Návrh a výroba zkušebního prototypu nosné konstrukce družicového spektrografu pro pozemní testy
Návrh a výroba zkušebního prototypu nosné konstrukce družicového spektrografu pro pozemní testy
Analýza a programování trochoidních interpolací na CNC stroji
Analýza a programování trochoidních interpolací na CNC stroji
Optimalizace technologie montáže ve výrobní lince
Aplikace moderních technologií pro zvýšení životnosti tvářecích nástrojů
Analýza současných technologií upichování a zapichování
Hodnocení řezivosti vybraných procesních kapalin
Optimalizace obráběcího procesu s průmyslovou aplikací na obráběcím centru
Polzer Aleš, Ing., Ph.D. Aplikace měřicích sond v procesu frézování
Aplikace řídicího systému Sinumeriku při obrábění
Aplikace CAM softwaru při obrábění
Aplikace řídicího systému Heidenhain při obrábění
Silové zatížení řezných nástrojů při obrábění
Aplikace CAM softwaru PowerMILL při obrábění
Technická příprava výroby přenašeče RFID labelů - technologie
Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D. Analýza degradovaného povrchu bimetalového materiálu
Hodnocení rozměrové a tvarové přesnosti součástí vyrobených z plastu
Vliv pracovního prostředí na vlastnosti plastových vzorků
Laserové čištění technických materiálů
Metodika kontroly nánosu transparentního UV lepidla u předních světlometů automobilu
Slaný Martin, Ing., Ph.D. Analýza plošného návaru na membránových stěnách tvořeného materiálem Inconel 625
Analýza dráhy oscilačního mechanismu pro svařovací hlavu
Návrh replikované výroby plastového dílu a verifikace výsledného tvaru za využití technologií Reverse Engineering a Rapid Prototyping
Sliwková Petra, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby zadaného dílu
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. Návrh podpory řízení zakázky
Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. testování vysokoteplotní korozivzdornosti trubkových návarů
Simulace tepleného pole FDM tiskové hlavy
Návrh výrobní technologie zvolené součásti
3D FDM či DLPtiskárna
Návrh dokončovací stanice pro DLM 3D tisk
Návrh obráběcího nástroje
Řezné parametry pro obrábění slitiny UmCo50
Zouhar Jan, Ing., Ph.D. Výroba termoplastických kompozitů
Výroba závitu v kompozitních materiálech
Výroba kompozitu pro balistické účely
Obrábění bio-kompozitních materiálů
Kompozitní sendvičové konstrukce dle kriteria minimálních rozměrů
Nabídka témat diplomových prací společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.

Technologie

Název diplomové práce Garant v PBS Stručný popis Fakulta / Ústav
Výroba kompresoru malého proudového motoru Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. Technologičnost dílce, volba polotovaru
Návrh technologického postupu, volba strojů
Návrh nástrojové sestavy a volba strategie obrábění lopatek
Zpracování CNC programů se změřením na obrábění lopatek
Ověření technologického postupu a odladění zpracovaných CNC programů
Ústav strojírenské technologie
Automatizace a robotizace pracovišť Divize letecké techniky Ing. Robert Reininger Průzkum trhu a porovnání dostupných řešení automatizace a robotizace obráběcích center
Přezkoumání a vyhodnocení podmínek pro zástavbu automatizovaného centra do výrobní haly
Definice skupiny vyráběných dílců vhodných pro výrobu na automatizovaném obráběcím centru
Návrh vhodného technického řešení
Technicko-ekonomické porovnání navrženého řešení oproti standardnímu obráběcímu centru
Ústav strojírenské technologie

Konstrukce

Název diplomové práce Garant v PBS Stručný popis Fakulta / Ústav
Využití aditivní technologie při výrobě žárupevných součástí proudových motorů. Ing. Petr Ňuksa Využití kovové aditivní technologie pro výrobu žárupevných součástí proudových motorů a pomocných energetických jednotek Ústav strojírenské technologie 
Využití aditivní technologie při výrobě žárupevných součástí proudových motorů. Ing. Petr Ňuksa Výroba součásti proudového motoru z niklové superslitiny pomocí aditivní technologie SLM Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Tomáš Novotný
Ředitel lidských zdrojů
T : +420 566 822 931 | M : +420 734 168 193 | E : novotny.t@pbsvb.cz
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s,
Vlkovská 279
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

 

Nabídka témat diplomových prací společnosti SCHAEFFLER, Závod Lanškroun a Závod Svitavy

Témata závěrečných prací

KONTAKTNÍ OSOBA:
Pavla Holubářová
pavla.holubarova@schaeffler.com

 

Nabídka témat diplomových prací společnosti SCHAEFFLER, Skalica

Inovácia bicykla

Koncept testovacieho zariadenia na testovanie energetických strát synchro systému

Konštrukčný návrh radiaceho ústrojenstva prevodovky

Pevnostná analýza komponentov synchro systému

Podiel synchro systému na energetických stratách v prevodovke

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Monika Janotová
sam.referent personálneho odboru
Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1
909 01 Skalica
Slovenská republika
tel.: 00421/34/696 4459, fax: 00421/34696 1507, e-mail: janotmni@schaeffler.com

 

 

 
 
     
 
Copyright © 2021 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.