VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Témata závěrečných prací

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 2021/2022

Základní informace
  • Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.
  • Témata budou během roku průběžně doplňována.
  • Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Vámi vybraného garanta)
Bakalářské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Základy strojního inženýrství
Garant Téma
Dvořák Jaromír, Ing., Ph.D. Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru
Třískové a netřískové obrábění
Vrtací přípravek na včelařské rámky
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany VBD při soustružení
Návrh konstrukce a výroby zakružovačky
Návrh a konstrukce hobby frézky
Dvořáková Jana, Ing., Ph.D. Možnosti využití technologie řezání vodním paprskem v umění a designu
  Návrh sestavy gravírovacího LED laseru
  Vliv technologických parametrů na jakost povrchu a přesnost obrábění nekonvenční technologií AWJ
  Vliv technologických parametrů na jakost povrchu a přesnost obrábění nekonvenční technologií LBM
Kalivoda Milan, Ing. Výrobně-montážní proces pantografu tramvaje
Sortiment součástí obráběných na vertikálním obráběcím centru
Gravírování skla laserovým paprskem
Frézování tvarových drážek na složitých součástech
Součástky pro energetiku obráběné na karuselu
Výroba železničního dvojkolí
HSC obrábění formy pro karosérii vozidla
Zhotovování závitů na stavbách
Výroba brzdových systémů pro mezinárodní rychlovlaky
Ozubená kola vyrobená vodním paprskem
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc. Analýza řezných sil při frézování čelní frézou
Možnosti eliminace použití řezných kapalin při obrábění
Pokročilé metody vyhodnocování topografie povrchu
Sliwková Petra, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby zadaného dílu obráběním
Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Aplikace na 3D DLP tiskárnu
Konstrukce a výroba součásti 3D tiskárny
Vliv oplachu na vlastnosti 3D tištěného materiálu metodou DLP
Návrh technologie výroby strojního dílu
Výroba funkčního náhradního dílu metodou FDM tisku
Aplikace na 3D FDM tiskárnu
Konstrukce a výroba součásti malé CNC frézky
Zouhar Jan, Ing., Ph.D. Obrábění Bio-kompozitních materiálů
Simulace soustružení pomocí explicitní MKP
Biokompozitní materiály a jejich vlastnosti
MKP pro simulace obrábění
Automatizované obrábění v CAM systémech
Magisterské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výroba automobilových světel a technických svítidel (nově pod názvem: Moderní technologie osvětlovacích soustav)
Garant Téma
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc. Studium tribologie povlakovaných řezných nástrojů
  Studium povrchové topografie povrchů vyráběných vybranými aditivními technologiemi
Optimalizace řezných podmínek s ohledem na náklady na elektrickou energii
Technologie výroby zadané součásti
Sliwková Petra, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby zadaného dílu obráběním
Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Vliv oplachu na vlastnosti 3D tištěného materiálu metodou DLP
Testovaní dokončovací stanice pro DLP 3D tisk
Výroba dílu s využitím 3D FDM či DLP tisku
Návrh obráběcího nástroje
Testování kobaltových slitin
Návrh výrobní technologie zvolené součásti
Frézování 3d tištěných plastových součástí
Návrh a testování kompozitního materiálu pro DLP 3D tisk
Zouhar Jan, Ing., Ph.D. Simulace obrábění pomocí MKP
Výroba kompozitních materiálů pomocí vakuové infuze
Inovace řezných nástrojů z materiálů HSS
Výroba závitu v kompozitních materiálech
 

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 2023-2024

Magisterské studium - zadání závěrečných diplomových prací
 
 
     
 
Copyright © 2023 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.