VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Témata závěrečných prací

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Základní informace
  • Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.
  • Témata budou během roku průběžně doplňována.
  • Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Vámi vybraného garanta)
Bakalářské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Základy strojního inženýrství
Garant Téma
Dvořák Jaromír, Ing., Ph.D. Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru
Třískové a netřískové obrábění
Vrtací přípravek na včelařské rámky
Návrh a konstrukce hobby frézky
  Výroba upínací lišty pro puškohled (Obsazeno)
Dvořáková Jana, Ing., Ph.D. Možnosti využití technologie řezání vodním paprskem v umění a designu
  Návrh sestavy gravírovacího LED laseru
  Vliv technologických parametrů na jakost povrchu a přesnost obrábění nekonvenční technologií AWJ
  Vliv technologických parametrů na jakost povrchu a přesnost obrábění nekonvenční technologií LBM
Gregor Lukáš, Ing. Okruh pro BP
- Technologie výroby kompozitních dílů
- Ekonomika výroby kompozitních dílů
Kalivoda Milan, Ing. Obrábění plochých součástí na CNC stroji.
  Soustružnické nástroje osazené VBD.
  Frézování tvarových drážek.
  Gravírování laserovým paprskem.
  Výroba ozubení vodním paprskem.
  Výrobní možnosti vertikálních obráběcích center.
  Výroba rozměrných součástí na karuselu.
  Výroba brzdových systémů pro mezinárodní rychlovlaky.
  Výrobní procesy při renovaci tramvaje.
  Zhotovování závitů na staveništích.
  3D tisk potrubního systému.
  3D tisk nerozebíratelné sestavy.
  Výroba vysokootáčkového hřídele.
  Obrábění ložiskových děr v převodovkách.
  Laserové obrábění plechů.
  Přehled víceúčelových řezných nástrojů.
  Měření rozměrů u dokončovacích operací.
  Nestandardní výbava CNC strojů.
  Frézovací nástroje pro výrobu ozubení.
  Obrážecí nástroje pro výrobu ozubení.
Kupčák Radim, Ing. Lepení kompozitních materiálů v přesných aplikacích
  Aplikace kompozitních materiálů v přesné mechanice
  Vliv smrštění lepidla na přesnost lepených spojů
  Vůle v pohybových závitech pro přesnou mechaniku
  Výroba kompozitního dílu pro přesné aplikace
Osička Karel, Ing., Ph.D. Brousicí nástroje pro CNC ostření
  Stopkové frézovací nástroje
  Stroje pro elektrojiskrové obrábění hloubení
  Technologie výroby elektrod
  Vliv příměsí dielektrika na parametry elektroerozivního obrábění
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc. Návrh a technologie výroby dekoračního předmětu
Vliv povlaků a chlazení na měrnou řeznou sílu při soustružení
Analýza měrné řezné síly při vrtání
Testování povlaků pro speciální aplikace čelním soustružením
Progresivní metody úprav povrchů čelních monolitních fréz pro obrábění hliníkových slitin (již obsazeno)
Sliwková Petra, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby zadaného dílu obráběním
Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby strojního dílu
Výroba funkčního náhradního dílu metodou 3D tisku
Technologie výroby na 3D tiskárně
Konstrukce a výroba součásti CNC zařízení
Návrh obráběcího nástroje
Magisterské studium - předběžná zadání závěrečných prací
Obory: Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výroba automobilových světel a technických svítidel (nově pod názvem: Moderní technologie osvětlovacích soustav)
Garant Téma
Gregor Lukáš, Ing.

Aplikace technologie tryskání jako alternativa broušení laminátových povrchů

  Mechanické zkoušky vzorků hybridního laminátu CFRP s elastomerovou mezivrstvou
  Analýza tlumících vlastností CFRP vzorků s elastomerovou mezivrstvou
 

Okruh pro DP:
- Technologie výroby kompozitních dílů
- Racionalizace výroby kompozitního dílu

Kalivoda Milan, Ing. Negativní jevy u dokončovacího třískového obrábění.
  Výroba formy pro karosérii vozidla.
  Výroba lisovacího nářadí drátovou elektroerozí.
  Elektroerozivní hloubení průvlačných trysek.
Osička Karel, Ing., Ph.D. Laserové řezání (již obsazeno studentem)
  Řezání těžko obrobitelných materiálů vodním paprskem
Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

Výroba řemenice pro mikrořemeny na SPN 12CNC/Sinumerik 810D

  Pokročilá analýza kvality povrchu hliníkové slitiny po frézovani
Technologie výroby závitů modifikovaným závitovýn cyklem
Sliwková Petra, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby zadaného dílu obráběním
Zemčík Oskar, Ing., Ph.D. Návrh technologie výroby strojního dílu
Výroba funkčního náhradního dílu metodou 3D tisku
Technologie výroby na 3D tiskárně
Konstrukce a výroba součásti CNC zařízení
Návrh obráběcího nástroje
 

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM

Magisterské studium - zadání závěrečných diplomových prací
Magisterské studium - zadání závěrečných diplomových prací
 
 
     
 
Copyright © 2024 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.