VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Akce UST, exkurze...Setkání technicky talentované mládeže
Setkání technicky talentované mládeže

Dne 21. září 2007 se uskutečnilo na FSI VUT v Brně, Ústavu strojírenské technologie, Setkání technicky talentované mládeže, která uvažuje o studiu na vysoké škole s technologickým zaměřením.

Ústav strojírenské technologie nabízí celou řadu studijních programů, realizovaných u nás i ve spolupráci se zahraničními univerzitami, a proto chceme studenty informovat o těchto soudobých formách studia. Věříme, že dlouhodobé plánování profesionálního růstu mladých odborníků je vhodné započít již na střední škole a získat například jazykové vybavení před vstupem na vysokou školu, na které může navazovat další odborné studium.

Toto setkání se konalo před vyhodnocením závěrečného kola celostátní soutěže Programátor CNC strojů, bohatě dotované finančními dary.

 

Předběžný program setkání:

  • 9.00 - 9.30 Zahájení, uvítání účastníků ředitelem ÚST FSI VUT v Brně
  • 9.30 -11.30 Odborný program
  • 11.30 -12.30 Polední přestávka
  • 12.30 -14.30 Odborný program, výměna zkušeností ze zahraničních pobytů.


 

 
 
     
 
Copyright © 2019 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.