VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Akce UST, exkurze...Otevření nového Technologického centra firmy Siemens v Erlangenu
Otevření nového Technologického centra firmy Siemens v Erlangenu

Společnost Siemens v polovině června slavnostně otevřela nové technologické a aplikační centrum v německém městě Erlangen, ležícím v severní části Bavorska, kterému se také někdy přezdívá Automation Valley. Úroveň nově otevřeného centra mohla hned na počátku vyzkoušet i skupina odborníků na CNC problematiku z České republiky, která se do Erlangenu vypravila na základě pozvání společnosti Siemens (divize Automation and Drives MC MT) – jednoho ze spolupořadatelů soutěže o nejlepšího programátora CNC strojů. Ve skupině odborníků, kteří se zájezdu zúčastnili, byli především vítězové jednotlivých kategorií 2. ročníku soutěže Nejlepší programátor CNC strojů 2006, dále pak pedagogové z VUT Brno (FSI-Ústavu strojírenské technologie) a SOU technického Chomutov. VÝROBNÍ ZÁVOD Nové technologické a aplikační centrum vyrostlo přímo vedle závodu na výrobu komponent řídicích systémů a pohonů Siemens GWE (Geraetewerk Erlangen). GWE je jedním z nejmodernějších výrobních závodů v Německu (viz článek: Výrobní závod roku 2006) a produkuje v současnosti každoročně 35 - 40 000 řídicích systémů řady Sinumerik 8XX. Veškerá výroba je dokonale logisticky zvládnutým procesem, který umožňuje vyrábět na principu just in time. Logistika je postavena na dvou základních pilířích. Prvním je dokonale zvládnutý systém dopravy materiálu i rozpracovaných podsestav na konkrétní místo montáže. Logistika výrobního závodu přitom využívá systém speciálních přepravek (kontejnerů), které putují mezi jednotlivými výrobními hnízdy a centrálním skladem. Trasy jednotlivých kontejnerů jsou přitom řízeny a kontrolovány informačním systémem výroby. Celý systém se osvědčil natolik, že subdodavatelé komponent pro erlangenský výrobní závod na něj zcela automaticky přešli také. Celkově je v systému 19 000 přepravek a denně je jich v pohybu 2500 pro zabezpečení dopravy požadovaných komponent pro výrobu. Všichni dodavatelé jsou certifikováni společností Siemens, přesto se neustále realizuje 100procentní kontrola všech nakupovaných komponent. Druhým pilířem logistiky je vlastní montáž a kontrola vyrobených podsestav řídicích systému a pohonů. Pro každou výrobní operaci existuje speciálně orientované pracoviště (tzv. výrobní hnízdo), kde je každý pracovník zodpovědný za určitý dílčí úsek práce. Přechodem z jednoho pracoviště (hnízda) na druhé vzniká, po určitých těsně spjatých výrobních krocích, finální produkt. Každý z pracovníků na jednotlivých výrobních hnízdech může flexibilně plnit další různorodé úlohy spojené s jeho zaměstnáním: objednávku materiálu, zkušebnictví dílu atd. Z hlediska odměňování je velmi důležitá týmová práce a skupinový výsledek – záleží na výkonu, kvalitě a osobním nasazení každého jednotlivce. Pracovní týden má 17 směn. Nezasvěcené návštěvníky mohou překvapit ze dřeva smontované konstrukce některých výrobních hnízd: dřevěné latě, na kterých jsou připevněny montážní nástroje, dřevěné stoly, na kterých se testují smontované podsestavy a hotové jednotky atd. Dřevěná hnízda slouží jako tzv. optimalizační pracoviště, kde se hledá ideální rozložení nástrojů na pracovišti, přístup k jednotlivým komponentům i vhodná konstrukce celého hnízda. Tento proces trvá jeden den, následně se vše ověří ve zkušebním provozu a nechá se vyrobit pracoviště na míru z kovových profilů a zaškolí se nová výroba. TECHNOLOGICKÉ A APLIKAČNÍ CENTRUM je od začátku koncipováno tak, aby vyrobci obráběcích strojů, jejich technologové i koneční zákazníci našli veškerou technickou podporu pod jednou střechou. Vedení firmy rozhodlo, že nové technické centrum bude stát právě v Erlangenu a již během výstavby celého zařízení začal Siemens dávat dohromady také nový tým školitelů. V současnosti se tým skládá z 8 instruktorů, kteří dokáží připravit standardní školení (včetně školení na míru) v němčině, angličtině, ruštině, francouzštině i čínštině. Ve všech jmenovaných jazycích pak existuje i on-line linka technické podpory. Pro naší skupinu bylo připraveno jednodenní školení základů dílenského programování v prostředí offline ShopTurn a ShopMill, včetně reálných ukázek na všech CNC obráběcích strojích. V případě soustružnických a frézovacích aplikací byl kladen důraz na usnadnění přípravy tvorby NC programů pomocí prostředků dílenského programování ShopTurn a ShopMill, především na práci s DXF výkresy, implementovanou tabulkovou databází, např. tolerančních polí jednotlivých rozměrů, a také na technologickou databázi jednotlivých procesů obrábění. Vše bylo doplněno konkrétními reálnými ukázkami. Prostor zbyl i na soustružnicko-frézovací obrábění a na 5osé frézování a diskusi na téma zvládnutí všech kroků nutných k efektivnímu využívání těchto CNC obráběcích strojů. Místo závěru využiji zamyšlení Karstena Schwarze, který je vedoucím nově otevřeného technologického a aplikačního centra v Erlangenu a o celou naši skupinu CNC programátorů se po oba dny vzorně staral: „Siemens představil svůj první NC řídicí systém v roce 1972 a vyrobil 1000 kusů ŘS první generace. Od té doby také firma Siemens udává směr v oblasti vývoje řídicích systémů pro obráběcí stroje. Bez toho, aniž bychom nabízeli našim partnerům a koncovým uživatelům kvalitní technickou podporu a vycházeli jim vstříc při řešení jejich každodeních úkolů, nemohli bychom být mezi nejlepšími dodavateli řídicích systémů.

 

Za FSI se této akce zúčastnil děkan FSI (Doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.), ředitel ÚST (Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.), Ing. Martin Slaný a Ing. Martin Madaj.


 

 
 
     
 
Copyright © 2019 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.