VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Studium v zahraničíDetailní informace ze studia v zahraničí

Rady a zkušenosti našich studentů, studujících v zahraničí

Seznam studentů, kteří se studia v zahraničí zúčastnili
 
Příjmení Jméno Kam Země
ak.r.
Právec Zdeněk Chemnitz D 2004/2005
Doležal Libor Chemnitz D 2004/2005
Vencálek Libor Chemnitz D 2004/2005
Jaroš Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Míchal Aleš Lyngby DK 2004/2005
Spisar Tomáš Lyngby DK 2004/2005
Vaculka Rostislav Lyngby DK 2004/2005
Gotzová Ilona Sydney Austálie 2004/2005
Plesník Martin Izhevsk Rusko 2005/2006
Minář Radek Tampere FI 2005/2006
Paprskář Václav Tampere FI 2005/2006
Skácal Libor Lyngby DK 2005/2006
Slunský Jan Lyngby DK 2005/2006
Šurda Adam Lyngby DK 2005/2006
Langerová Julie Lyngby DK 2006/2007
Zeisbergerová Jana Lyngby DK 2006/2007
Hrazdira David Vídeň A 2006/2007
Stavinoha Petr Lyngby DK 2006/2007
Műller Pavel Lyngby DK 2006/2007
Slunský Jan Lyngby DK 2006/2007
Roček Radek Oulu FI 2006/2007
Hrazdira David Pohang University of Science and Technology J.Korea 2007/2008
Műller Pavel Lyngby DK 2007/2008
Vencálek Jaroslav Lyngby DK 2007/2008
Dvořáček Jan Lyngby DK 2007/2008
Műller Jiří Lyngby DK 2007/2008
Filipčík Jiří Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008
Flodr Vojtěch Lyngby/Oulu (ještě není rozhodnuto, která země) DK/FI 2007/2008

 

Účty a platby


Zkušenosti s účtem


typ účtu a název ústavu v čR
Student + u České spořitelny
typ karty, poplatek za její vystavení
Visa Elektron - zdarma, embasovaná karta Visa Class de - 400 CZK / rok
pojištění ke kartě, příp. další výhody
embasovaná karta čS - pojistné za zneužití karty 480 CZK / rok, platba přes internet
zkušenosti s výběrem z účtu (výše poplatku)
bez problému, výše poplatku za výběr cca 3%
zkušenosti s placením kartou
bez problému a bez poplatku
založení účtu v zahraničí ( potřebné doklady pro jeho založení, rychlost založení a vystavení plat.karty)
ano; student card, yellow card (CPRnumber), pas; okamžité založení účtu; vystavení karty do týdne
název banky
Danske Bank
zkušenosti s používáním zahran.účtu (poplatky, typ karty, možnost placení kartou, další výhody)
vložení 100 DKK při založení účtu, vedení účtu je zcela bez poplatků (po 10 letech nečinnosti je účet zrušen), karta pouze na výběr,

Volný čas


Mimostudijní vyžití


možnosti sportovního vyžití (výše poplatku)
kolo jako každodenní doprava, bazén (celodenní plavenka do 20 DKK); hala, posilovna a sauna v areálu dtu (400 DKK / semestr), lezecká stěna (150 DKK / rok)
možnost zapojení se do studentských organizací a aktivit (typ aktivity, výše poplatku)
nevyužil jsem
možnosti kulturního vyžití
koncerty, festivaly, karneval, spousta klubů v centru
podmínky pro cyklisty ve městě a okolí
více než výborné, cyklistické stezky jsou naprosto všude
další možnosti mimostudijních aktivit
cestování, společné večeře, párty
uveïte názvy klubů, kulturních, stud., sport, aj, zařízení, která doporučujete navštívit
nespočet klubů a zajímavých míst nejen v centrum Kodaně, zábavní park Tivoli, Christiania, Nyhavn, pivovar Carlsberg, školní Cellar bar a kluby na kolejích

Stipendium


Uznání stipendia


 
 

Zhodnocení


Celkové zhodnocení


 
 

Fotogalerie


Fotogalerie


 
 

Základní informace


Základní informace

Přijímající univerzita (fakulta)
DTU - Technical University of Denmark
Obor studia na vysílající fakultě
Strojírenská technologie a průmyslový management
kontaktní osoba na přij.univerzitě (email)
Dorte Hoffmann - intcouns@adm.dtu.dk
Ročník studia
4.
Délka pobytu
2 semestry
Osoba zodpovědná za smlouvu na fakultě
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
Charakter studia (studium předmětů, semestrální, ročníkový, bakalářský, diplomový projekt, dizertační práce, ateliér, aj.)
studium předmětů

Před výjezdem


Aktivity před výjezdem


hlavní důvod zájmu o studium v zahraničí
studium v zahraničí, zkušenosti a poznání, angličtina
prvotní zdroj informací o programu Socrates/Erasmus
webové stránky rektorátu
úroveò tohoto zdroje (1-3, 1 nejlepší)
2
jazyková příprava před výjezdem (jazyk, délka přípravy, instituce)
další vlastní aktivita před výjezdem (kontakty, studium web.stránek, zprávy dřívějších účastníků, besedy, aj)
zprávy dřívějších studentů na DTU, zjiš»ování informací o dtu - www.dtu.dk, hledání ubytování přes PF Accommodation Office na dtu a přes Sublet Office na jednotlivých kolejích
doklady potřebné před výjezdem (Learning agreement, Application form, žádost o individuální studijní plán, žádost o ubytování, žádost o individuální stud. plán, souhlas školitele, vedoucího ústavu, aj)
application form, learning agreement, potvrzení o přijetí na dtu, transcript of academic records, potvrzení o úrovni angličtiny, včasná žádost o ubytování
kde (od koho) jste získal informace o kurzech na přijímající univerzitě (projektech)
webové stránky DTU (www.kurser.dtu.dk)
koho jste kontaktoval v případě, že jste si pobyt zajiš»oval sám/sama, a jeho funkce
Anne Mette Holt - amh@adm.dtu.dk, nová smlouva mezi FSI a dtu
kolik kurzů jste si vybral/a
3 / 3
z kolika kurzů jste si mohl/a vybrat
cca z deseti na semestr
forma registrace do kurzů
vyplněním LA, který byl součástí International Student Form + konečná registrace v průběhu Introduction Week na dtu, na letní semestr již elektronicky přes CampusNet

Průběh studia


Průběh studia


jaké formality jste si musel/a vyřídit po příjezdu do místa studia (např.povolení k pobytu, registrace na univerzitě, aj)
povolení k pobytu (yellow card, CPRnumber) - vyřizovalo se hromadně na dtu během Introduction week
jaké doklady jste k tomu potřeboval/a
pas, potvrzení o přijetí na dtu
jazykový kurz před zahájením semestru
délka trvání kurzu, počet hodin týdně
organizátor kurzu
výše poplatku za kurz
jazykový kurz v průběhu semestru (počet hodin, výše poplatku, kredity za jeho absolvování, pokročilost, obecný jazyk, odborný jazyk)
angličtina pro zahraniční studenty - 2x týdně po 2,5 hod., bezplatný, bez kreditu, obecná angličtina, dvě jazykové úrovně, lze navštěvovat pouze jeden semestr
hodnocení kurzu (1-3, 1 nejlepší)
2
nutnost změny registrace do kurzů po příjezdu (pokud ano, uveïte důvody)
ano, prvotní seznam kurzů byl zřejmě pro předešlý rok, docházelo ke změnám
v jakém jazyce jste na přijímající univerzitě studoval/a
angličtina
počet výukových období v ak.r. (semestry, trimestry,aj)
2 semestry - podzimní a jarní, semestr tvoří 13-týdenní blok + 3-týdenní blok po zkouškovém období
zahájení a ukončení výuky v jednotlivých semestrech (trimestrech)
podzimní semestr: 30.08. - 07.12.2004 + 03.01. - 21.01.2005, jarní semestr: 31.01. - 13.05.2005 + 06.06. - 24.06.2005
počet hodin výuky týdně
obecně předmět za 5 kreditů je 4 hodiny/týden, za 10 kreditů 8 hodin/týden
počet studentů ve skupině
různé - od 6 do .
forma výuky (přednášky, cvičení, laboratoře, semináře, práce na projektu - indiv, skupinová,
přednášky, následují cvičení, někdy exkurze v rámci výuky; individuální nebo skupinové práce, prezentace nebo jen odevzdání projektu
individ.konzultace, zpracování zpráv, exkurze, samostudium, stáž, aj)
individuální konzultace osobně nebo přes email
forma ukončení kurzu (projektu) - zkouška písemná, zkouška ústní, prezentace, obhajoba projektu, aj.
hodnocení práce ze semestr, prezentace nebo jen odevzdání projektu, písemná nebo ústní zkouška
charakter hodnocení studia (typ kreditů, hodnocení známkou nebo slovní )
kredity, hodnocení stupnicí 00 - 13 (6 je minimum na projití, 13 nedosažitelné maximum)
hodnocení vztahu vyučující-student
velmi přátelský, běžné je oslovování vyučujícího pouze křestním jménem
kdy bylo možné skládat zkoušky a předkládat projekty (na konci semestru, po skončení výuk.bloku, kdykoli během semestru)
dílčí projekty v průběhu semestru, závěrečné projekty a zkoušky na konci výukového bloku - předem stanovené termíny
počet možností opakování zkoušky
bez možnosti
úroveò studia na přijímající univerzitě ve srovnání s vysílající fakultou (nižší, vyšší, srovnatelná)
vyšší úroveò, výukový styl je zcela jiný, práce na projektech je spíše skupinová spolupráce ve skupině cca 4 lidí
přístup na internet po dobu studia a místo (univerzita, koleje, internet. kavárna, knihovna,aj)
univerzita - 24 hodin denně / 7 dní v týdnu přístup do databarů na studijní kartu (vyzvednutí po příjezdu i s heslem, vlastní účet 1GB), koleje - internet je samozřejmostí
úroveò potřebného softwaru
výborná
přístup do knihovny a její vybavení
Po - Pá 8:00 - 20:00, počítače (daleko lepší v databarech), skenery a tiskárny - skenování a tisk je zdarma
byla součástí studia i stáž - pokud ano, uveïte název firmy a délku stáže
organizace welcome week
dobrá
jeho naplò
prezentace dtu - provedení školou, vyřízení potřebných dokladů pro povolení k pobytu, konečná registrace kurzů, seznámení se studenty, prohlídka Kodaně, večeře, párty
výše poplatku
200 DKK
kdo jej organizoval
International Office na dtu
byl organizován program pro Erasmus studenty během semestru
fotbalový turnaj, nějaké výlety, schůzky každé úterý v Cellar baru
pokud ano, uveïte jeho formu
informace na letácích po škole, nepovinná účast
výše poplatku za celý program nebo jednotl.akce
různé, záleželo na akci, vše si každý hradí sám
existence "buddy" systému a jeho hodnocení
existuje, ale vlastního buddyho jsem neměl - velký počet studentů, malý počet buddy, úroveò byla rozdílná - některý se sotva ozval, jiný vás vyzvedl třeba už na letišti
charakter pomoci při zajištění formalit ze strany zahran.oddělení
pomoc s čímkoli, studijním i nestudijním

Zkušenosti


Praktické zkušenosti


způsob dopravy do místa studia
letecky - Smart Wings
cena jízdenky ( letenky, aj)
jednosměrná letenka 2480 CZK
typ pojištění (léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, aj)
dlouhodobé cestovní zdravotní připojištění - včetně léčebných výloh, zubního ošetření, repatriace, atd. + pojištění odpovědnosti za škody; obecně nutný Evropský průkaz zdravotního pojištění
název pojiš»ovny
VZP
výše poplatku za pojištění
cestovní pojištění 4000 CZK / rok + odpovědnost za škody asi 400 CZK / rok
způsob zajištění ubytování (application form, email, telef. nebo osobní kontakt)
žádost na Accommodation Office přes Accommodation form zaslaná již v průběhu února - neschopni zajistit ubytování ani v průběhu září (zajištěno náhradní ubytování v hostelu a tělocvičně dtu), odpověï na inzerát, Sublet office na jednotlivých kolejích dtu
kdo zajistil ubytování (kontakt)
měl Accommodation Office - acco@adm.dtu.dk, Sublet office - Paul Bergsoe Kollegiet, Christian Agger - sublet@pbk.dk (další fremleje@pop.k-net.dk, fremleje@ostenfeld.dk, fremleje@kampsax.dtu.dk, fremleje@vkr.dk, fremleje@nybro.dk, fremleje@wdk.dk, .)
koleje/privát
privát asi 2 km od školy, koleje asi 5 km od školy
ceny za ubytování za měs
2000 DKK (privát), 1965 DKK (koleje)
způsob platby za ubytování
složenka
nutnost placení depozitu (pokud ano, v jakém předstihu a jakou částku, způsob jeho placení)
ano, při podpisu smlouvy, depozit ve výši měsíčního nájmu, v hotovosti
způsob vrácení depozitu, příp. jeho části
v hotovosti (privát), převod na účet (koleje)
charakter ubytování (počet lůžek v pokoji, v bytě)
privát - větší 2 + 1, plně zařízen, další dva spolubydlící; koleje - vlastní pokoj s koupelnou a záchodem, společná kuchyòka na patře pro 12 lidí
vybavení pokoje nebo bytu
privát - kompletně zařízen, koleje - nezařízený pokoj (základní zařízení lze sehnat na kolejích a po domluvě vypůjčit - správce kolejí, zodpovědná osoba na bloku/patře), pokoje jsou ale většinou zařízeny
možnost vaření, praní, aj.
kompletně zařízená kuchyò na kolejích, možnost vaření i ve škole - v některých budovách dtu jsou volně přístupné kuchyně - ideální místa pro společné vaření, párty atd.; místnost na praní v areálu kolejí - pračky a sušičky na kartu, praní za poplatek 8 DK
co doporučujete si vzít s sebou (peřiny, spacák, kolo, jiné sport.potřeby, nádobí,aj)
spacák, nářadí a věci na opravu kola, samotné kolo lze koupit v Dánsku od 500 DKK - inzeráty na dtu, policejní aukce, levné obchody
možnost stravování v menze
ano
cena za 1 oběd/večeři
hlavní teplé jídlo 28 DKK; zeleninové saláty, vegetariánské jídlo asi 20 DKK (forma bufetu, cca 7 DKK / 100g)
skladba a úroveò oběda/večeře
pouze obědy v menze - teplé hlavní jídlo, saláty a vegetariánské jídlo, sendviče, obložené chleby atd.
jiné možnosti stravování na škole (bufet, automaty, mikrovlnky, aj)
volně přístupné kuchyně v areálu dtu, místnosti s prodejem kafe, čaje, sladkostí (mikrovlnky), automaty na kafe, fast food v hlavní budově
nejlepší možnost nákupu potravin (vzdálenost od místa ubytování)
nejlevnější nákup potravin v Nettu, Aldi a Faktech (vše blízko školy)
charakter MHD
městské vlaky, busy a metro
cena předplatní jízdenky
www.rejseplanen.dk, doprava je v obecně velmi drahá (Kodaò je rozdělena na několik desítek zón, snad 90), záleží na počtu zón (např. DTU - Kastrup airport 6 zón, DTU - centrum 5 zón), měsíční lístek na všechny zóny stojí přes 1000 DKK
cena jízdenky na 1 jízdu
lístek v busu bez karty na 2 zóny 22,50 DKK, 3 zóny 32 DKK, . ; výhodné karty na 10 jízd - na 2 zóny 110 DKK, 3 zóny 150 DKK, .

Finance


Finance


celková výše Erasmus příspěvku
410 EUR / měsíc
celková výše příspěvku z mobilitního fondu VUT
2100 CZK / měsíc
další příspěvky a jejich zdroje (fakulta, ústav, půjčka, rodiče,aj.)
6000 CZK jako mimořádné stipendium fakulty
výše doplatku z vlastních zdrojů
hodně
průměrné měsíční výdaje - ubytování
2000 DKK
průměrné měsíční výdaje - stravování
1000 DKK
průměrné měsíční výdaje - MHD
jezdil jsem většinou na kole, MHD pouze první měsíc a jinak nárazově - cca 2000 DKK / pobyt
výdaje spojené se studijními aktivitami (v průměru na měsíc)
na začátku semestru většinou za knihy, manuály atd. (knížku si lze ale půjčit v knihovně, naskenovat a vytisknout zcela zdarma)
výdaje na mimostudijní aktivity (v průměru na měsíc)
500 DKK
průměrné měsíční výdaje - jiné
poplatky spojené s nástupem na univerzitu (semestrální, administrativní, členství v klubu, aj.)
žádné poplatky za školu, 200 DKK Introduction week, pronájem skříòky 150 DKK / semestr, poplatek za posilovnu, saunu 400 DKK / semestr
možnost získání příspěvku na přijímající univerzitě (za práci na ústavu, na ubytování,aj)
ne
možnost brigády po dobu studia
ano
charakter brigády (odborná, pomocné práce)
spíše pomocné nebo manuální práce - rozvoz novin, univerzitní testy - simulace klimatizace v letecké kabině, úklidy v domácnostech
kdo Vám pomohl zajistit brigádu nebo kde jste získal/a potřebné informace
nástěnky a letáky na dtu a kolejích
podmínky při získání brigády
pro výše zmíněné brigády snad žádné, pro oficiální práce je často vyžadovaná znalost dánštiny
Vaše tipy, jak ušetřit
jezdit na kole
 
 
     
 
Copyright © 2021 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.