VUT v Brně, FSI - Ústav strojírenské technologie
úvodní stránka Cena skupiny ČEZ

Cena Skupiny ČEZ pro Ing. Josefa Sedláka, Ph.D., ÚST-OTO, FSI VUT v BRNĚ

 

20. červen 2011

Ing. Josef Sedlák, Ph.D., Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. a Ing. Jaroslav Bačovský se na základě získaných výsledků a dosavadních zkušeností v rámci projektu řešeného v roce 2010 s názvem „Využití odpadního tepla pro podporu fermentačního procesu“ rozhodli o rozšíření stávajícího technologického zařízení na zpracování a stabilizaci vybraných biologicky rozložitelných materiálů (biomasy).
Úkolem řešení projektu je v maximální možné míře ovlivnit problematiku logistiky spojenou s objemovou transformací travní fytomasy za pomoci využití nového technologického postupu a stávajícího mobilního zařízení. Součástí řešení tohoto úkolu je zároveň snížení přirozené vlhkosti této biomasy na použitelnou úroveň odpovídající energetickému využití (max. 20% vlhkosti). Uvedené řešení by výrazně přispělo k podstatně širšímu uplatnění a zpracování přirozené biomasy v obcích a  malých zemědělských provozovnách.
Ing. Josef Sedlák, Ph.D. získal finanční dar z prestižního fondu „Zelená energie“ Skupiny ČEZ v podobě příspěvku 320.000,– Kč na svůj výše popsaný projekt. Částka významnou měrou podpoří nejen výzkumné aktivity v dané oblasti, ale také naváže na úspěšnou realizaci v rámci kooperujícího pracoviště firmy STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o.
Na projektu se také jako spoluřešitelé podílejí Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. z Ústavu procesního a ekologického inženýrství, FSI VUT v BRNĚ a Ing. Jaroslav Bačovský z firmy STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o.
Projekt „Plošné energetické využití biomasy“ byl podpořen z příspěvku „Zelená energie“ společnosti ČEZ, a .s.

 

 

 
 
     
 
Copyright © 2021 UST - odbor obrábění. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.