VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 10. Výroba legovaných ocelí
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_10_1.gif (1K)
4_10_2.gif (1K)
4_10_3.gif (1K)
4_10_4.gif (1K)
4_10_5.gif (1K)
4_10_6.gif (1K)
4_10_7.gif (1K)
4_10_8.gif (1K)
4_10_9.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché. Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 10. kapitolu.