VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 7. Redukční údobí v el. obloukové peci
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_7_1.gif (1K)
4_7_2.gif (1K)
4_7_3.gif (1K)
4_7_4.gif (1K)
4_7_5.gif (1K)
4_7_6.gif (1K)
4_7_7.gif (1K)
4_7_8.gif (1K)
4_7_9.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché, Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 6. kapitolu.