VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 9. Výroba oceli v el. indukční peci
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_9_1.gif (1K)
4_9_2.gif (1K)
4_9_3.gif (1K)
4_9_4.gif (1K)
4_9_5.gif (1K)
4_9_6.gif (1K)
4_9_7.gif (1K)
4_9_8.gif (1K)
4_9_9.gif (1K)
4_9_10.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché, Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 9. kapitolu.