VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 3. Roztoky roztavených kovů
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_3_1.gif (1K)
4_3_2.gif (1K)
4_3_3.gif (1K)
4_3_4.gif (1K)
4_3_5.gif (1K)
4_3_6.gif (1K)
4_3_7.gif (1K)
4_3_8.gif (1K)

Vyhodnocení:

Pokud jste odpověděli na méně než 7 otázek správně pak si zopakujte 3. téma opory.