VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 5. Výroba oceli v el. obloukové peci
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_5_1.gif (1K)
4_5_2.gif (1K)
4_5_3.gif (1K)
4_5_4.gif (1K)
4_5_5.gif (1K)
4_5_6.gif (1K)
4_5_7.gif (1K)
4_5_8.gif (1K)
4_5_9.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché, Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 5. kapitolu.