VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 8. Teorie Strusek
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_8_1.gif (1K)
4_8_2.gif (1K)
4_8_3.gif (1K)
4_8_4.gif (1K)
4_8_5.gif (1K)
4_8_6.gif (1K)
4_8_7.gif (1K)
4_8_8.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché, Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 8. kapitolu.