VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 4. Kyslík, vodík, dusík v železe
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_4_1.gif (1K)
4_4_2.gif (1K)
4_4_3.gif (1K)
4_4_4.gif (1K)
4_4_5.gif (1K)
4_4_6.gif (1K)
4_4_7.gif (1K)
4_4_8.gif (1K)
4_4_9.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché, Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 4. kapitolu.