VUT FSI v Brně Otázky a Odpovědi - 6. Oxidační údobí v el. obloukové peci
Rozcestník
menu_7b (1K)
Otázky
Odpovědi
4_6_1.gif (1K)
4_6_2.gif (1K)
4_6_3.gif (1K)
4_6_4.gif (1K)
4_6_5.gif (1K)
4_6_6.gif (1K)
4_6_7.gif (1K)
4_6_8.gif (1K)
4_6_9.gif (1K)

Vyhodnocení:

Otázky jsou jednoduché, Všechny odpovědi by měly být správné. Jestliže si nejste v odpovědích jistí, zopakujte si 6. kapitolu.