12. 12. 2014 / Exkurze studentů do slévárny S+C Alfanametal, s. r. o., Tršice

Slévárna vyrábí odlitky z vysokolegovaných korozivzdorných a žáropevných ocelí a slitin niklu. Exkurze je určena studentům 3. ročníku bakalářského studia FSI VUT v Brně. Slévárna S+C Alfanametal, s. r. o., patří do koncernu S+C Schmidt + Clemens Gruppe, jednoho z největších světových producentů hutních výrobků a odlitků z uvedených kovů a slitin. Přihlášky přijímá M. Svadbíková, tel.: +420 541 142 653, svadbikova@fme.vutbr.cz.

Nahoru