Uplatnění absolventů

Uplatnění studentů

V České republice má slévárenská výroba již tradičně velmi silnou pozici. Vedle klasických odlitků se zájem průmyslu stále více orientuje na odlitky vyrobené metodami přesného lití a odlitky z progresivních materiálů s vysokou pevností a nízkou hmotností. Slévárenští technici se zapojují do projekčních týmů, které komplexně připravují výrobu součástek od jejich konstrukce po zhotovení a aplikaci. Absolventi oboru slévárenské technologie jsou schopni uplatnit své znalosti v oblasti výroby odlitků všech typů a ze všech druhů materiálů.
V současné době je v České republice více než 170 sléváren. Vzhledem k velké poptávce po kvalifikovaných slévárenských odbornících obvykle získávají absolventi oboru slévárenská technologie v krátké době pozice vedoucích technických i řídících pracovníků.

Nahoru