O slévárenství

Forma

Co je slévárenství

Slévárenství je technologií, pomocí které se předměty vyrábí odléváním roztaveného kovu do forem. Výrobkem je odlitek. Vytváření výrobku tekutým kovem umožňuje vyrábět odlitky složitých tvarů, s různými tloušťkami stěn a odlitky s komplikovanými vnitřními dutinami. Tvarová volnost tekutého kovu dává možnost vyrábět i součástky, které jinou technologií zhotovit nelze. Hmotnost odlitků se pohybuje v rozmezí několika gramů až mnoha tun. Podle charakteru odlitků lze výrobu mechanizovat a automatizovat, seriovost může být od kusové výroby po hromadnou s produkcí v mnohatisícových sériích. 

-

Historie slévárenství je starší než 5000 let. Počátky slévárenství se spojují s kulturami staré Persie, Číny a později Egypta. 

Býček

-

Odléváním se vyráběly zejména zbraně a šperky. V našich zemích pochází nejstarší odlitky z doby Halštatské v 1. tisíciletí před n.l.

Stará huť u Adamova

-

Od 18. století dochází k rozvoji výroby slitin železa. Hutě vyráběly zejména zbraně, nářadí, části strojů, uměleckou a komunální litinu. 

První litinový most - Wolverhampton, Anglie, 1777-78

-

Za jednu z prvních velkých aplikací litinových odlitků se považuje most  u Wolverhamptnonu v Anglii, postavený v letech 1777/78. 

Rodin 1909 - Torzo mladé ženy

-

Celou historii slévárenství doprovází výroba uměleckých odlitků, které patří mezi nejkrásnější výtvarné předměty. 

Průmyslová revoluce až 20. století - moderní technologie

-

Průmyslová revoluce v 18. a 19. století vedla k rozvoji slévárenství ocelí a litin pro průmyslové účely. Dvacáté století je obdobím rozvoje metalurgie. Jsou vyvíjeny oceli se specifickými vlastnostmi, je objevena vysokopevná tvárná litina, niklové slitiny pro použití za vysokých teplot, byly vyvinuty technologie tavení a zpracování tavenin ve vakuu, nové technologie výroby forem a technologie přesného lití. 

Historie světové produkce hliníku

-

Nejvýznamnější změnou slévárenství ve 2. polovině 20. století byl rozvoj výroby hliníkových odlitků. Byla vyvinuta technologie tlakového lití a lehké hliníkové odlitky se staly hlavním konstrukčním prvkem osobních aut.  

Aplikace odlitků ze slitin hliníku

-

Snaha o  snižování hmotnosti aut vedla k používání hliníkových odlitků v konstrukci karoserií, z počátku jako uzlové části, postupně jako celé části karoserie

Odlitky ze slitin titanu

-

Další možnosti snižování hmotnosti vozidel, strojů, nářadí a dalších výrobků přineslo odlévání hořčíkových slitin. Odlitky, u nichž je nutno spojit nízkou hmotnost  s vysokými mechanickými hodnotami s  se začaly vyrábět ze slitin titanu. Titanové odlitky mají uplatnění zejména v leteckém a kosmickém průmyslu.

numerická simulace

-

Při konstrukci modelového zařízení se ve stále větší míře začíná využívat metod CNC obrábění a metod Rapid Prototyping. Výroba modelového zařízení pomocí 3-D tiskáren urychluje vývoj technologie odlitků a zkracuje dobu přípravy výroby. Při návrhu technologie se využívá programů pro numerickou simulaci. Numerickou simulací se předikuje průběh odlévání, tuhnutí, smršťování a nebezpečí vzniku vad.

3D tisk

-

Numerická simulace společně s technologií Rapid Prototyping umožňují zhotovit odlitky extrémně složitých tvarů, které jiným způsobem nelze vyrobit.

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Nahoru