Výzkumné projekty

Základní výzkum / 1994–2014 / GAČR

Výzkumné projekty pracovníků odboru slévárenství v oblasti základního výzkumu řešené v letech 1994–2014 v rámci projektu GAČR

 1. Projekt GAČR 106/95/0470, Metalurgie, struktura a vlastnosti slitin Mg-Li (spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 2. Projekt GAČR 106/96/1293, Modely růstu grafitu v šedě tuhnoucích litinách a jejich aplikace (řešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 3. Projekt GAČR 106/00/0751, Kompozitní materiály se superlehkou matricí (spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 4. Projekt GAČR 106/01/1590, Fyzikální a fyzikálně chemické aspekty přípravy intermetalických slitin gama TiAl (řešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 5. Projekt GAČR 106/04/0422, Vliv submikronových a nanometrických částic modifikátoru na krystalizaci slévárenských slitin Mg-Li (spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 6. Projekt GAČR 106/04/0853, Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina – slitina gama TiAl (řešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 7. Projekt GAČR 106/08/0270, Procesy konverze hydraulicky tuhnoucích kompozitů s modifikovanou plasticitou (řešitel prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 8. Projekt GAČR 106/08/0789, Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa (řešitel VŠB TU Ostrava, spoluřešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 9. Projekt GAČR 106/08/0042, Výzkum ovlivňování primární struktury při lití s krystalizací pod tlakem u Al slitin (řešitel prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 10. Projekt GAČR 106/05/0918, Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi (řešitel UFM AVČR, spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 11. Projekt GAČR 106/07/0762, Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl (řešitel UFM AVČR, spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 12. Projekt GAČR 106/09/1913, Martenzitické transformace ve slitinách NiTi (řešitel UFM AVČR, spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 13. Projekt GAČR 106/05/0446, Reoxidační pochody při odlévání slitin železa (řešitel VŠB TU Ostrava, spoluřešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 14. Projekt GAČR 106/99/0377, Podmínky substituce oceli tvárnou litinou – využití volných kapacit v českých slévárnách (řešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)

Aplikovaný a experimentální výzkum / 1994–2014 / MPO a TAČR

Výzkumné projekty pracovníků odboru slévárenství v oblasti aplikovaného a experimentálního výzkumu řešené v letech 1994–2014 v rámci projektu MPO (Tandem, Impuls) a TAČR (Alfa)

 1. Projekt Alfa TAČR TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl (řešitel doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně, spoluřešitel ŽĎAS, a. s.), řešeno 2014–2017
 2. Projekt Alfa TAČR TA03011098, Vývoj technologie pro těžké odlitky z vysocelegovaných ocelí pro energetický průmysl a chemický průmysl (řešitel Vítkovice Heavy Machinery, a. s., FSI VUT v Brně, spoluřešitel doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2013–2015
 3. Projekt Alfa TAČR TA01010766, Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků z Al slitin (řešitel FIMES, a. s., spoluřešitel prof. Ing. Milan Horáček, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2011–2013
 4. Projekt MPO TIP FR-TI2/091, Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství (řešitel Vítkovice Heavy Machinery, a. s., spoluřešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2010–2013
 5. Projekt MPO TIP FR-TI1/070, Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků (řešitel ŽĎAS, a. s., spoluřešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2009–2012
 6. Projekt MPO ČR č. FI-IM3/213, Vývoj špičkového turbodmychadla s nízkými výrobními náklady pro motory o výkonu do 800 kW a se středním efektivním tlakem do 25 bar (řešitel PBS Velká Bíteš, a. s., spoluřešitel prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně)
 7. Projekt MPO Tandem FT-TA5/048, Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské výroby (řešitel MECAS ESI, s. r. o., spoluřešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2008–2010
 8. Projekt MPO Tandem FT-TA3/072, Výzkum řízení procesu krystalizace vysoce náročných odlitků, vyráběných metodou vytavitelného modelu s využitím numerické simulace (řešitel PBS Velká Bíteš, spoluřešitel doc.Ing. Jaromír Roučka, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2006–2009
 9. Projekt MPO Tandem FT-TA 3/007, Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky (řešitel ŽĎAS, a. s., spoluřešitel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2006–2009
 10. Projekt MPO-Tandem FT-TA3/136, Výzkum a vývoj procesu řízeného lití a plnění forem a usměrněného tuhnutí odlitků ze slitin Al odlévaných do kokil (MOOD International, s. r. o., spoluřešitel doc. Ing. Jaromír Roučka, Csc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2006–2008
 11. Projekt MPO-Tandem FR-TI2/104, Výzkum a vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků lopatek, plynových turbin a turbinových kol plynové turbiny (řešitel PBS Velká Bíteš, spoluřešitel doc.Ing. Jaromír Roučka, Csc., odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně), řešeno 2010-2013
Nahoru