Historie

První slévárenský kurz 1929 hromadné foto

Historie odboru slévárenství

 • 1921 - Prof. František Píšek zakládá na České vysoké škole technické v Brně ústav mechanické technologie s výukou slévárenství. První absolventi oboru Slévárenské technologie ukončili studium v roce 1929.
 • 1939 - Benešova Vysoká škola technická v Brně byla zrušena
 • 1951 - Katedra slévárenství byla převedena pod Vysokou školu stavební
 • 1957 - Nově konstituováno Vysoké učení technické, fakulta energetická na níž přechází katedra slévárenství a katedra nauky o materiálu. Prof. František Píšek se stává děkanem a vedoucím těchto dvou kateder.
 • 1960 - Vedoucím  katedry slévárenství se stává prof. profesor Aleš Vetiška. Buduje se slévárna a laboratoře v areálu na Údolní ulici
 • 1973 -  Vedoucím katedry se stává profesor Karel Rusín.. Modernizace laboratoří a dílen
 • 1987 -  Katedra slévárenství se stěhuje do nového areálu Pod Palackého vrchem. Přesunuty laboratoře, nové tavicí pece a strojní zařízení slévárny foto nové fakulty 
 • 1992 -  Katedra slévárenství se stává součástí Ústavu materiálového inženýrství, katedry se stávají odbory ústavů.. Vedoucí odboru slévárenství je prof. Jaroslav Čech. Začíná se s využitím výpočetní techniky pro slévárenské aplikace
 • 2000 - Vedoucím odboru je opět prof. Karel Rusín.
 • 2003 - Vedoucím odboru se stává doc. Jaromír Roučka.
 • 2004 - Odbor slévárenství se stává součástí Ústavu strojírenské technologie
 • 2013 - Zahájena zásadní rekonstrukce budov FSI, odbor je přestěhován do náhradních prostor. Začíná rozsáhlá rekonstrukce a modernizace slévárny.
 • 2014 - Vedoucí odboru je doc. Antonín Záděra. Pokračuje modernizace slévárny a laboratoří, výrazně se rozvíjí činnost ve slévárně a spolupráce s průmyslovými podniky.
Stará budova techniky Úvoz, Brno
Nová budova techniky před rekonstrukcí
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Nahoru