Spolupráce s průmyslem

Spolupráce odboru slévárenství s ostatními organizacemi

Pracovníci odboru slévárenství nejen řeší řadu výzkumných projektů, ale spolupracují také s průmyslovými podniky, slévárnami, dodavatelskými a dalšími organizacemi, jako jsou například:

 • Akademie věd ČR
 • ČKD Kutná Hora, a. s.
 • DSB EURO, s. r. o.
 • HA Kovochem, s. r. o.
 • Keramtech, s. r. o.
 • LANIK, s. r. o.
 • MECAS ESI, s. r. o.
 • MOOD International, s. r. o.
 • Moravské železárny, a. s.
 • MTeZ s.r.o
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o.
 • PBS Velká Bíteš, a. s.
 • S+C Alfanametal, s. r. o.
 • Slévárna Heunisch Brno, s. r. o.
 • Slévárna Kuřim, a. s.
 • Termosondy Kladno, s. r. o.
 • Vítkovice Heavy Machinery, a. s.
 • VŠB – TU Ostrava
 • ŽĎAS, a. s
Nahoru