Laboratoře a vybavení

Laboratoř analýz chemického složení

Mezi naše prostředky pro analýzy chemického složení spadají tyto přístroje

  • Jiskrový spektrometr Q4 TASMAN s řadou kalibrů pro ne/legované oceli, litiny, popřípadě litiny s vysokým křemíkem a jiné.
  • Ruční rentgenový spektrometr chemického složení Alpha pro nedestruktivní analýzy.
  • Spalovací analyzátor G4 ICARUS pro velmi přesné analýzy síry a uhlíku.
  • Analyzátor plynů N a O.
  • Mobilní analyzátor pro měření aktivity kyslíku v tavenině.

Metalografická laboratoř

Metalograická laboratoř je plně vybavená od řezání přes lisování za tepla, automatického broušení-leštění, leptání až po focení mikroskopických výbrusů. Na základě našich znalostí jsme vám schopni určit o jakou se jedná vadu vzorku a doporučit případná opatření ve vaší výrobě aby jste zamezili těmto vadám. Zodpovídající velitel Ing. Václav Kaňa Ph.D.

  • ​Metalografická vodou chlazená pila Struers Labotom 3
  • Lis na zálevání metalografických vzorků Metkon Ecopress 100
  • Zařízení na broušení a leštění vzorků Struers LaboPol-5 s automatickým dávkováním leštících emulzí LaboDoser
  • Světelné metalografické mikroskopy: trinokulární mikroskop s fotoaparátem a SW pro analýzu vzorků a ZEISS Neophot 32 
Nahoru