image carousel

AKTUALITY

23.2.2018 / Vodíková křehkost ocelí

Přednášející: prof. Dr. Ing. Sojka Jaroslav (VŠB TU OSTRAVA), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

26.1.2018 / Mikrostuktura pevných látek (od nuly po mikrony)

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., (VUT v Brně, FSI, UFI-Ústav fyzikálního inženýrství), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

24.11.2017 / Chování kovů v elektromagnetickém poli - použití indukčního tavení

Přednášející: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., (VUT v Brně, FSI, UFI), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

27.10.2017 / Fonony a elektrony II

Přednášející: prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (VUT v Brně, FSI, ÚFI-odbor fyziky pevných látek a povrchů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22.9.2017 / Základní mechanické charakteristiky kovových materiálů

Přednášející: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (VUT v Brně, FSI, ÚMVI-odbor mechaniky a designu materiálů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

23.6.2017 / Fázové transformace v pevném stavu ve slitinách na bázi železa

Přednášející: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., (VŠB – TU Ostrava, FMMI, katedra materiálového inženýrství), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

19.5.2017 / Tepelné zpracování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Přednášející: Ing. Miloslav Kouřil, CSc. (VUT v Brně, FSI, ÚMVAI-Odbor kovových materiálů),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost !A1/1737!, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

21.4.2017 / Difuze v kovových materiálech

Přednášející: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (MU v Brně, FP, ÚCH-Ústav chemie),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

24.3.2017 / Svařitelnost a svařování vysokolegovaných ocelí

Přednášející: Ing. Jaroslav Kubíček (VUT v Brně, FSI, ÚST-Odbor technologie svařování a povrchových úprav),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

29.4.2016 / Creep kovových materiálů

Přednášející: prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc., (Akademie věd České republiky, ÚFM-Ústav fyziky materiálů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Stránky