image carousel

Chybová zpráva

  • Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(http://www.fme.vutbr.cz/index.html): failed to open stream: Redirection limit reached, aborting ve funkci eval() (řádek: 9 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

AKTUALITY

20. 1. 2023 / Strukturní analýza kovových materiálů

Přednášející je paní Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)

Název přednášky: Strukturní analýza kovových materiálů

 
Místo - učebna 1736 v 17. patře výškové budovy A1, čas přednášky od 11:00 do 13:00

15. 12. 2022 / Zkoušky rázem v ohybu (konvenční vs nekonvenční)

Přednášející je pan Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI, VUT v Brně)

Název přednášky: Zkoušky rázem v ohybu (konvenční vs nekonvenční)

25.11. 2022 / Metoda laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu pro analýzu kovů

Přednášející je paní Mgr. Markéta Holá, Ph.D. (Ústav chemie, Masarykova Univerzita).
Název přednášky: Metoda laserové ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu pro analýzu kovů.

20. 5. 2022/Použití metod výpočtové termodynamiky pro studium fázových rovnovah a fázových transformací.

Přednášející je pan prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita)
 
Název přednášky: Použití metod výpočtové termodynamiky pro studium fázových rovnovah a fázových transformací

22. 4. 2022/High Entropy Alloys (HEA) - Slitiny s Vysokou Entropií - Nová cesta k lepším materiálům.

Přednášející je pan prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita)
 
Název přednášky: High Entropy Alloys (HEA) - Slitiny s Vysokou Entropií - Nová cesta k lepším materiálům.
 

25.3.2022 / Zkoušení mechanických vlastností materiálů

Pátky s metalurgií představují pana Ing. Josefa Zapletala, Ph.D. (UMVI, FSI, VUT v Brně) s přednáškou Zkoušení mechanických vlastností materiálů. 

25. 2. 2022/Všechno co jste kdy chtěli vědět o diagramu Fe-Fe3C, ale báli jste se zeptat, aneb jak struktura vypadá dle diagramu

Přednášející je doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (ÚST, FSI, VUT v Brně) Název přednášky: Všechno co jste kdy chtěli vědět o diagramu Fe-Fe3C, ale báli jste se zeptat, aneb jak struktura vypadá dle diagramu Místo - učebna 1736 v 17.

Bakalářské práce pro rok 2022/23

Máte-li zájem o téma bakalářské práce, které není vypsáno, kontaktujte nás a společně sestavíme zadání
 
Bořil Petr, Ing.
   Výroba keramických jader pro odlitky hydroenergetického průmyslu
   Výroba šperku z niklové slitiny
   Využití regenerátu ve formovacích směsích
   Využití 3D tištěných modelů pro technologii Replicast
 
Čamek Libor, doc. Ing., Ph.D.
   Konstrukce pece a výroba v elektrické indukční středofrekvenční peci
 
Horáček Milan, prof. Ing., CSc.
   Ekologické aspekty při výrobě odlitků metodou vytavitelného voskového modelu
 
Jelínek Radim, Ing.
   Návrh a výroba kovové formy pro výrobu voskových modelů pomocí 3D tisku
   Výroba upínky řídítek předválečného motocyklu metodou reversního inženýrství
   Optimalizace evidenční karty odlitku a sběru dat v informačním systému Opti
   Provozní využití termické analýzy 
 
Kaňera Miloš, Ing.
   Metody měření zbytkového napětí v odlitcích
   Návrh a výroba horolezeckých vklíněnců
   Odlitky z hyperduplexních ocelí a jejich využití v praxi
 
Krutiš Vladimír, Ing., Ph.D.
   Vliv vlhkosti, teploty a proudění vzduchu na optimální dobu sušení jednotlivých obalů keramických skořepinových forem
   Rozbor parametrů ovlivňující mechanické vlastnosti keramických skořepin
 
Müller Peter, Ing.
   Odlévání slitin na bázi Cu-Fe a Cu-Cr
   Mikrostruktura a vlastnosti litých slitin AlCoCrFeNi
   Výroba uměleckého odlitku
   Návrh modelů vtokových soustav metodou 3D tisku
   Vliv vlastností nátěrů formy na jakost povrchu odlitků
 
Myška Martin, Ing.
   Návrh a zhotovení vlastního funkčního odlitku
   Návrh a výroba odlitku pro cosplay metodou rapid prototyping
   Návrh a výroba reklamního odlitku
   Vliv rozpouštěcího žíhaní na vlastnosti duplexních ocelí
   Vliv teploty odlévání na kvalitu povrchu odlitku odlévaných do samotuhnoucí formovací směsi
   Vliv velikosti tiskové vrstvy a doby leptání na výsledný povrch odlitku
 
Pernica Vítězslav, Ing., Ph.D.
   Výroba odlitků do sádrových forem
   Výroba odlitků a ingotů z kobaltových slitin
   Odlitky ze žáruvzdorných slitin
 
Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.
   Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin
   Vakuové zpracování feroslitin pro jejich použití při výrobě speciálních odlitků
   Reoxidační pochody při odlévání slitin železa
   Odeznívání očkujícího účinku u grafitických litin
 
Zemčík Ladislav, prof. Ing., CSc.
   Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín

20. 3. 2020/Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů

Přednášející je Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (FSI, VUT v Brně)
Název přednášky: Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů
Místo - učebna 1738 v 17. patře výškové budovy A1, čas přednášky od 11:00 do 13:00
 

Stránky

Nahoru