image carousel

AKTUALITY

22.9.2017 / Základní mechanické charakteristiky kovových materiálů

Přednášející: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (VUT v Brně, FSI, ÚMVI-odbor mechaniky a designu materiálů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

23.6.2017 / Fázové transformace v pevném stavu ve slitinách na bázi železa

Přednášející: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., (VŠB – TU Ostrava, FMMI, katedra materiálového inženýrství), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

19.5.2017 / Tepelné zpracování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Přednášející: Ing. Miloslav Kouřil, CSc. (VUT v Brně, FSI, ÚMVAI-Odbor kovových materiálů),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost !A1/1737!, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

21.4.2017 / Difuze v kovových materiálech

Přednášející: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (MU v Brně, FP, ÚCH-Ústav chemie),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

24.3.2017 / Svařitelnost a svařování vysokolegovaných ocelí

Přednášející: Ing. Jaroslav Kubíček (VUT v Brně, FSI, ÚST-Odbor technologie svařování a povrchových úprav),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

29.4.2016 / Creep kovových materiálů

Přednášející: prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc., (Akademie věd České republiky, ÚFM-Ústav fyziky materiálů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

18.3.2016 / Křehké lomy kovových materiálů

Přednášející: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., (VUT v Brně, FSI, ÚMVI-Ústav materiálových věd a inženýrství), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

25.2.2016 / Exkurze do firmy Alucast

Obor slévárenské technologie zve studenty 3. ročníku na exkurzi do slévárny Alucast patřící mezi špičkové evropské slévárny. Pokud máte zájem, kontaktujte náš sekretariát telefonicky: kl. 2657, nebo mailem: laborova@fme.vutbr.cz.

26.2.2016 / Svařování a svařitelnost ocelí

Přednášející: Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc., (VUT v Brně, FSI, ÚST-Odbor technologie svařování a povrchových úprav), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

29.1.2016 / Vakuová metalurgie

Přednášející: prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., (VUT v Brně, FSI, ÚST-odbor slévárenství), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Stránky