image carousel

AKTUALITY

22. 3. 2019 / Mikrostruktura pevných látek aneb: nikdo není dokonalý

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Exkurze do firmy ALUCAST

Odbor slévárenství, ÚST, FSI zve studenty 3. ročníku FSI na

22. 2. 2019 / Degradační procesy kovových materiálů

Přednášející: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc., čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

25. 1. 2019 / Cold Spray - Moderní depoziční metoda, příklady využití v praxi

Přednášející: Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D. (UMVI, FSI, VUT v Brně), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Čt 13. 12. 2018 / Svařování slitin železa a neželezných kovů

Přednášející: Ing. Jaroslav Kubíček (ÚST, Odbor technologie svařování a povrchových úprav), čas konání: 12:00–14:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

19.10. 2018 / Korozní poškození kovů - základní principy

Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha – FCHT), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

14. 9. 2018 / Analýza chemického složení kovových materiálů

Přednášející: Ing. Pavel Ševčík (BAS Rudice s.r.o.),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

29.6.2018 / Fázové přeměny při zpracování kovových materiálů

Přednášející: prof. Ing. Vlastimil Vodárek (VŠB TU Ostrava),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Konference SFEROID

Ve středu 23.5.2018 se Bc. Szymon Filipek a Bc. Jiří Herzán, studenti 1. ročníku slévárenské technologie, zúčastnili studentské konference SFEROID v Polsku, kde prezentovali své příspěvky. Bc. Szymon Filipek získal ocenění 4.

18.5.2018 / Materiálový výzkum na Ústavu chemie PřF MU Brno

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (MU v Brně, FP, ÚCH-Ústav chemie),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Stránky

Nahoru