image carousel

Chybová zpráva

  • Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(http://www.fme.vutbr.cz/index.html): failed to open stream: Redirection limit reached, aborting ve funkci eval() (řádek: 9 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

AKTUALITY

Bakalářské práce pro rok 2021/22

Máte-li zájem o téma bakalářské práce, které není vypsáno, kontaktujte nás a společně sestavíme zadání

Bořil Petr, Ing.
   Optimalizace 3D tištěných modelů pro metodu vytavitelného modelu
   Ověření použitelnosti regenerátu jako modelové směsi pro technologii Geopol
   Výroba keramických jader pro odlitky hydroenergetického průmyslu
   Výroba odlitků metodou vypařitelného modelu s využitím 3D tištěných modelů
   Výroba odlitků s využitím metod Rapid prototyping
 
Čamek Libor, doc. Ing., Ph.D.
   Konstrukce pece a výroba v elektrické indukční středofrekvenční peci
   Možnosti odstraňování olova a dalších škodlivých prvků z odpadů metalurgických procesů
   Možnosti odstraňování zinku z odpadů metalurgických procesů
   Vyhodnocení vlivu reoxidačních pochodů na vznik povrchových vad ocelových odlitků
 
Horáček Milan, prof. Ing., CSc.
   Aditivní technologie a jejich uplatnění ve slévárenství
   Hodnocení mechanických vlastností u tenkostěnných odlitků ze slitin Al vyrobených metodou vytavitelného modelu
 
Kaňa Václav, Ing., Ph.D.
   Vliv tloušťky stěny litinového odlitku na výsledné mechanické vlastnosti
   Vliv Mn a Cu na strukturu a mechanické vlastnosti litiny
 
Krutiš Vladimír, Ing., Ph.D.
   Rozbor mechanických vlastností keramických skořepin vyrobených metodou RP
   Vliv povrchové kvality tištěných modelů na kvalitu odlitků litých do keramických skořepin
   Výroba prototypových odlitků ze slitin hliníku
 
Müller Peter, Ing.
   Odlévání nemísitelných slitin
   Vakuová metalurgie vysoko-entropických slitin
   Návrh a výroba modelů vtokových soustav metodou 3D tisku
   Vliv vlastností nátěrů formy na jakost povrchu odlitků
   Výroba uměleckého odlitku
 
Myška Martin, Ing.
   Návrh a zhotovení vlastního funkčního odlitku
   Návrh a výroba odlitku pro cosplay metodou rapid prototyping
   Návrh a výroba reklamního odlitku
   Izolační materiály ve slévárenství
   Vliv rozpouštěcího žíhaní na vlastnosti duplexních ocelí
   Vliv teploty odlévání na kvalitu povrchu odlitku odlévaných do samotuhnoucí formovací směsi
   Vliv velikosti tiskové vrstvy a doby leptání na výsledný povrch odlitku
 
Pernica Vítězslav, Ing., Ph.D.
   Optimalizace formovací směsi s geopolymerním systémem v podmínkách školní slévárny VUT v Brně
   Výroba odlitků do sádrových forem
 
Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.
   Odeznívání očkujícího účinku u grafitických litin
   Odplynění hliníkových slitin při výrobě odlitků

Zemčík Ladislav, prof. Ing., CSc.
   Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín

20. 3. 2020/Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů

Přednášející je Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (FSI, VUT v Brně)
Název přednášky: Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů
Místo - učebna 1738 v 17. patře výškové budovy A1, čas přednášky od 11:00 do 13:00
 

Exkurze pro studenty 3.ročníku FSI - ŽĎAS, a. s.

Odbor slévárenství, ÚST, FSI

zve studenty 3. ročníku FSI na

EXKURZI DO SPOLEČNOSTI ŽĎAS, a. s.,

předního světového producenta ocelových odlitků a ingotů
 

12. 12. 2019 /Termická analýza

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (Masarykova univerzita), čas konání: 12:00–14:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22. 11. 2019 /Analyzátory a analýzy prvků v kovech uhlík + síra, dusík + kyslík a vodík

Přednášející: Ing. Pavel Ševčík (BAS Rudice), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

25. 10. 2019 / Vybrané případy a příčiny koroze konstrukčních materiálů v průmyslu

Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

24. 5. 2019 / Použití vysokoteplotní hmotnostní spektrometrie pro studium kovových materiálů

Přednášející: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., (Masarykova univerzita), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1737, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

26. 4. 2019 / Nanočástice kovů a jejich slitin

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., (Masarykova univerzita), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22. 3. 2019 / Mikrostruktura pevných látek aneb: nikdo není dokonalý

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Stránky

Nahoru