Nabídka služeb

Nabídka služeb

Pracovníci odboru slévárenství se dlouhodobě zabývají spoluprací s výrobními podniky a dodavatelskými organizacemi v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, odborných posudků, expertíz, analýzy vad, přípravy a hodnocení experimentů a slévárenské technologie. Pro potřeby výzkumu a vývoje i v rámci externí spolupráce je ve školní modelárně FSI VUT v Brně možné zajistit také výrobu modelů.

  • Tavení a odlévání normalizovaných i nestandardních slitin železa a neželezných kovů
  • Vakuová metalurgie a tavení v ochrané atmosféře
  • Poradenství v oblasti optimalizace technologií odlitků ze slitin železa a neželezných kovů
  • Poradenství v oblasti metalurgie odlitků ze slitin železa a neželezných kovů
  • Poradenství v oblasti vakuové metalurgie
  • Analýza příčin vad v odlitcích a navržení nápravných opatření
  • Analýza vlastností formovacích směsí
  • Měření teplotních polí v odlitku a ve formě v provozních (externě u zákazníka) nebo v laboratorních podmínkách (školní slévárna FSI VUT v Brně)
  • Školení a kurzy
  • Výroba modelů (dřevomodelárna)
Nahoru