Studijní opory

Metalurgie (CME - Záděra)

Studijní opory předmětu Metalurgie (CME - Záděra)

Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

2VT - Výrobní technologie I

Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

TECHNOLOGIE (SLÉVÁRENSTVÍ) - WTC

Podklady pro studium předmětu WTC - Technologie.

Prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ZÁKLADY VÝROBY KOVOVÝCH MATERIÁLŮ (WFZ)

Studijní opory předmětu WFZ

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

METALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Skripta metalurgie neželezných kovů

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

METALURGIE LITIN

Metalurgie litin

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

TEORIE METALURGICKÝCH PROCESŮ

Interaktivní matematické modely vybraných metalurgických procesů v programovém  prostředí MATHCAD
 

prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

TEORETICKÉ ZÁKLADY OBORU

Fyzikální modely nukleace ǀ Fyzikální modely procesů spojených s růstem krystalu ǀ
Kondenzační  zóna vody ve formách s jílovými pojivy ǀ Modelování růstu grafitu v LKG ǀ Pnutí v odlitcích
 

prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

FORMOVACÍ MATERIÁLY A EKOLOGIE

Interakce tekutého kovu se systémy na bázi nekř™emenných ostřiv pojených hydraulicky tuhnoucí­mi kompozity

Ing. L. Tomek, Ing. V. Kosour, prof. Ing. K. Rusín, DrSc.

METALURGIE OCELI

Metalurgie oceli na odlitky

doc. Ing. J. Šenberger, CSc., doc. Ing. A. Záděra, Ph.D.

TECHNOLOGIE VYTAVITELNÉHO MODELU

Rozměrová přesnost odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

Studijní opory k předmětu TECHNOLOGIE II

prof. Ing. M. Horáček, CSc., prof. Ing. L. Zemčík, CSc.
Nahoru