Slévárna

Slévárna

Pro nás je slévárnou, jakožto těžkou laboratoří, která se nachází v hale C1 v komplexu budov VUT FSI. Máme k dispozici celkem 5 Indukčních pecí  od 100 gramů po 500 kilogramů.

 • Malá vakuová indukční pícka Indutherm MC-15 (cca 100 g)
 • Vakuová indukční pec Consarc s porézní tvárnicí pro dmýchání inertních plynů pro tavení a zpracování na vzduchu, ve vakuu nebo v inertní atmosféře (max. cca 80 kg vzhledem k rozstřiku kovu), odlévání pouze na vzduchu. Není-li potřeba vakuově zpracovávat taveninu je možné v peci roztavit až 120 kg v závislosti na opotřebení výdusky.
 • Vakuová indukční pec Heraeus pro tavení, zpracování a odlévání ve vakuu nebo v inertní atmosféře (max. cca 20 kg)
 • Indukční elektrické pece pro tavení a odlévání na vzduchu (250 a 500 kg)
 • Příprava, provedení a vyhodnocení technologických zkoušek a experimentů ve školní slévárně (možnost odlévání do samotuhnoucích směsí GEOPOL, bentonitových forem, skořepin apod.)
 • K dispozici je plně automatické zařízení na výrobu kompletní skořepiny za méně než 4 hodiny. Je to Cyclone od společnosti MK Technologies.

LaBUT

LaBUT je společným výzkumným projektem/laboratoří firmy LANIK, s.r.o. a BUT  Brno University of Technology. Ve které jsou vybavení na výrobu skořepin metotodou přesného lití na vytavitelný model s použítím metod rapid prototyping. Hlavním velitelem je Ing. Vladimír Krutiš Ph.D.

 • K dispozici je plně automatické zařízení na výrobu kompletní skořepiny za méně než 4 hodiny. Je to Cyclone od společnosti MK Technologies.
 • 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S s řadou filamentů v závislosti na požadovaných vlastnostech
 • Pec pro vytavování skořepin metodou tepelného šoku.

Laboratoře a vybavení slévárny

Odbor slévárenství je vybaven zařízením pro tavení a metalurgické zpracování slitin na bázi železa, niklu, kobaltu a slitin neželezných kovů. Školní slévárna poskytuje vhodné podmínky pro přípravu a provádění experimentálních taveb, technologických zkoušek a jejich vyhodnocení jak pro slévárny, tak i jiné výrobní a dodavatelské organizace. Vybavení laboratoří umožňuje provádět analýzy a hodnocení vlastností materiálů, formovacích směsí i slévárenské technologie a kooperovat v oblasti výzkumu a vývoje v rámci výzkumných projektů a externí spolupráce.

 • Vakuová indukční pec pro tavení a zpracování na vzduchu, ve vakuu nebo v inertní atmosféře, odlévání na vzduchu (max. cca 80 kg)
 • Vakuová indukční pec pro tavení, zpracování a odlévání ve vakuu nebo v inertní atmosféře (max. cca 20 kg)
 • Indukční elektrická pec pro tavení a odlévání na vzduchu (250 a 500 kg)
 • Příprava, provedení a vyhodnocení technologických zkoušek a experimentů ve školní slévárně (možnost odlévání do samotuhnoucích směsí GEOPOL, bentonitových forem, skořepin apod.)
 • Metalografická laboratoř
 • Laboratoř formovacích směsí
 • Laboratoř analýzy chemické složení (optický spektrální kvantometr), analýza obsahu S a C (spalovací analyzátor), analýza plynů (N a O), měření aktivity kyslíku v tavenině
 • Laboratoř měření fyzikálních veličin (teplota, tlak atp.)
Nahoru