12. 6. 2015 / Chemická a strukturní heterogenita a jejich vliv na vlastnosti ocelových odlitků

Přednášející: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc., (VUT v Brně, ÚMVI, odbor kovových materiálů), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno. Přednáška určena studentům doktorského studia FSI VUT v Brně a externím zájemcům po přihlášení. Kontaktní osoba: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Nahoru