13. 2. 2015 / Vědecká přednáška na téma Vliv mikrostruktury na šíření trhlin

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno. Přednáška určena studentům doktorského studia FSI VUT v Brně a externím zájemcům po přihlášení. Kontaktní osoba: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Nahoru