18.5.2018 / Materiálový výzkum na Ústavu chemie PřF MU Brno

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (MU v Brně, FP, ÚCH-Ústav chemie),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Nahoru