20.4.2018 / Svařování vysokolegovaných austenitických a austenitickoferitických korozivzdorných ocelí

Přednášející: Ing. Jaroslav Kubíček (VUT v Brně, FSI, ÚST-Odbor technologie svařování a povrchových úprav),  čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

Nahoru