21. 4. 2023/Kvazičástice v pevných látekách: fonony, elektrony a plazmony

Přednášející je pan prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (UFI, FSI, VUT v Brně)
 
Název a abstrakt přednášky: Kvazičástice v pevných látekách: fonony, elektrony a plazmony
(Aproximace, aproximace, aproximace … 1) Kmity mřížky, tepelné a optické vlastnosti kmitající mřížky. 2) Elektronová struktura látek, dvě cesty k energiovým pásům. Kovy, izolanty, polovodiče. 3) Volné elektrony v kovech. 4) Elektrony v kmitající mřížce, elektron-fononová interakce. Tepelné a elektrické vlastnosti látek.)
 
Místo - učebna 1736 v 17 patře výškové budovy A1, čas přednášky od 11:00 do 13:00

Nahoru